Záměr prodat pozemky v k.ú. Lužice předem určenému zájemci EG.D, a.s. Brno

                                               záměr prodat

 

v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice:

 

z pozemku p.č. 1688, orná půda dle GP č. 2810-51/2022, a to:

 

- nově vzniklý pozemek p.č. 1688/2, orná půda, o výměře 15 m2, předem   

  určenému zájemci EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČ:  

  28085400,

a

 

- nově vzniklý pozemek p.č. 1688/3, zastav. plocha, o výměře 9 m2,   

  předem určenému zájemci EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno,   

  IČ: 28085400.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-casti-pozemku-1688-eg.d.pdf 818.5 Kb