Informace o konání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lužice
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK

sil. III/05531 Lužice, výjezd vozidel ze stavby na sil. III/05531 ul. Velkomoravská v Lužicích v termínu od 10.09. 2019 do 31.10. 2019


Veřejná vyhláška
Sdělení - Odchylný postup pro usmrcování špačka obecného
záměr prodeje všech rozvodů kabelové televize a internetu včetně příslušenství v obci Lužice
veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace"

- AKTUALIZACE -