Vodovody a kanalizace Hodonín - oznámení o změně ceny vodného
LUTES s. r. o. - oznámení o ceně stočného
INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Záměr propachtovat vodní dílo

Předmětem pachtu je Vodní dílo - vodovod Vinohrádky II, ul. Dobrovolského.


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

akce: Lužice - kontejnerová škola - dopravní řešení


Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Lužice, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 1. 1. 2020


Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Lužice, o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 ze dne 1. 1. 2020


Region Podluží

Informace o plnění rozpočtu za rok 2023
DSO Region Podluží


Region Podluží

Návrh - Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2024


Region Podluží

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Region Podluží na roky 2025 a 2026


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 16B/19 ze dne 02.05.2023


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy