Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Návrh opatření obecné povahy


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - § 32 odst. 2 a 3

oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Lužice dle § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024

v pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hod.

v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hod.

místem konání voleb:

- pro volební okrsek č. 1: budova sokolovny v Lužicích, Česká č.p. 450 – v pravé části sálu
sokolovny pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem A - U, a čísla evidenční
- Akátová, Bojanovická, Břeclavská, Březová, Česká, Dlážděná, Dobrovolského, Důlní, Dvorní,
Havířská, Hradební, Jabloňová, Jarní, Ke Koupališti, Kolmá, Kratiny, Krátká, Lesní, Lomená, Na
Pískách, Naftařů, Pekařská, Písečné, Ploštiny, Polní, Příční, Růžová, Sklářská, Šeříková, U Hájku,
U Lidového domu, U Stadionu, U Staré šachty.
- pro volební okrsek č. 2: budova sokolovny v Lužicích, Česká č.p. 450 – v levé části sálu
sokolovny pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem V-Ž, včetně ul.
U Vrchnice a čísla evidenční - U Vrchnice, V Chalupách, V Uličce, Velkomoravská,
Vinohrádky, Zahrádkářská, Záhumenní.

!!Upozornění na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství!!


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - § 16

pozvánka

první zasedání OVK pro okrsky č. 1 a 2 - svolání oznámení

!!!povinné školení předsedové, místopředsedové, zapisovatelé - informace!!!

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., se tato pozvánka pokládá za doručenou dnem vyvěšení na úřední desce dne 08.05.2024.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

plakátovací plochy


Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj


Porovnání položek pro výpočet stočného za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.


Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce

Volby do Evropského parlamentu - 7. a 8. června 2024


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace pro členy okrskových volebních komisí
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Informace o podmínkách kandidatury a o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy