Návrh rozpočtu obce Lužice č. 4/2021
Ministerstvo zemědělství

MZE-49892/2021-16212


XVII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
Volby do parlamentu ČR
Oznámení o možnosti převzít písemnost zn.: OÚL/SŘ/TP-EO-4/2021-899, č.j. 899/2021
Volby do parlamentu ČR
Informace o počtu a sídle volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí, koalici, jejíchž kandidátní listina byla zaregistrována (§14c odst. 1 písm. f)
Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného
Stanovení minimálního počtu členů OVK (dle § 14c odst. 1 písm. c) zákona )
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)
Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace"

- AKTUALIZACE k 01.08.2020 -