Omezení provozu Obecního úřadu

V návaznosti na usnesení vlády je od pondělí 12. října do neděle 25. října 2020 omezen rozsah úředních hodin Obecního úřadu v Lužicích pro veřejnost následovně:
pondělí 7-12 hodin a středa 12-17 hodin.

Písemný, elektronický či telefonický kontakt zůstává nezměněn a je po uvedenou dobu upřednostňován.

Příjem veškerých dokumentů bude prostřednictvím podatelny obecního úřadu: podatelna@luziceuhodonina.cz.


Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení o elektronické dražbě

Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková


Veřejná výzva

Město Hodonín-oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Veřejná vyhláška

Kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Lužice


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lužice,
místní komunikace ul. Velkomoravská


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.
Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)
Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace"

- AKTUALIZACE k 01.08.2020 -
Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků