Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
Důležité odkazy k opatřením , informacím apod.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY


Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice I. třídy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství Sp.zn.: 14LH9964/2020-16212, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020


Omezení úředních hodin Obecního úřadu v Lužicích


Na základě usnesení vlády č. 87 ze dne 15. 3. 2020 se upravují úřední hodiny Obecního úřadu v Lužicích do odvolání následovně:
každé pondělí od 8–11 hodin a každou středu od 14–17 hodin.

V ostatní dny je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

V naléhavých případech kontaktujte úřad telefonicky na čísle 511 117 821 nebo jednotlivé pracovníky na mobilních číslech či e-mailech (viz menu Kontakty OÚ).

Žádáme občany o zodpovědné chování vůči svému okolí a minimalizaci kontaktu na nezbytné případy.

Děkujeme za pochopení.


Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice
Veřejná vyhláška
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018
Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace"

- AKTUALIZACE -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků