INFORMACE o konání XV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE

Dne 24.06.2021 v 17:00 hodin v sokolovně Lužice


Závěrečný účet obce Lužice za rok 2020
Veřejná vyhláška
Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2020
Veřejná vyhláška

Městský úřad Hodonín, Obecný stavební úřad


Ministerstvo životního prostředí

Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy-vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v Povodí Dunaje


Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška-oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje


Usnesení

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)
Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace"

- AKTUALIZACE k 01.08.2020 -