Záměr pronájmu na půdě ve stavbě občanského vybavení č.p. 220 na části pozemku p. č. 1839

k. ú. Lužice, obec Lužice


Záměr pronájmu na části pozemku p. č. 1370/1

k. ú. Lužice, obec Lužice


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace pro členy okrskových volebních komisí
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Informace o podmínkách kandidatury a o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy