Městský úřad Hodonín

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy


Oznámení o ceně stočného
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předp

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


INFORMACE o konání I. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE

Obecní úřad Lužice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
I. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE.


Schválený rozpočet Obce Lužice na rok 2022

Rozpočet
Komentář


Návrh rozpočtu Obce Lužice na rok 2023

Rozpočet 2023


Volba prezidenta České republiky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků


Záměr pronájmu
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Region Podluží na roky 2024 a 2025
„Návrh - Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2023“

a) Návrh rozpočtu Regionu Podluží 2023
b) Informace o plnění rozpočtu Regionu Podluží v roce 2022


Volba prezidenta České republiky

Pozvánka na 1. zasedání OVK


Volba prezidenta České republiky

stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený závěrečný účet svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153 . Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

žádost o zveřejnění údajů


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice,
ze dne 12.2.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy