Ukončená investiční činnost
2022 Rekonstrukce chodníku ulice Dvorní
2022 Místní komunikace ulice Hradební
2022 Areál sokolovny Lužice
2022 - Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice
2022 - Lužice - Udržování čistoty cyklistických komunikací 2022
2022 - Chodník Jabloňová
2021-2022 Výstavba Domu zdraví
2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod
2020-2021 Revitalizace veřejné zeleně - Park u kapličky
2020-2021 Amfiteátr - Areál Lužák
2020 Veřejné prostranství u OÚ
2020 Udržovací práce na MOK (ul. Velkomoravská)
2020 Sokolovna
2020 Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Záhumenní
2020 Ploštiny
2020 Obnova sakrálních památek
2020 Obnova hřbitovní zdi, 2. etapa
2020 Mateřská školka - dopadové plochy
2020 Demolice objektu č. p. 84
2019-2020 Škola, školka a družina
2019 Udržování čistoty cyklistických komunikací 2019
2019 Stavební úpravy školní dílny ZŠ Lužice
2019 Startovací kroje
2019 Sokolovna - PD pro rekonstrukci
2019 Obnova sakrálních památek
2017 Demolice objektu č. p. 254