Ukončená investiční činnost
2024 Dlážděná - udržovací práce na MOK
2023 Revitalizace lokality Ploštiny postižené tornádem
2023 Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Lidového domu
2023 Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Růžová, Krátká, Dvorní a Ke Koupališti
2023 Rekonstrukce Starého kvartýru
2023 Lužice – setkání mužských sborů Podluží 2023
2023 Demolice objektu č. p. 309
2023 Areál MŠ Lužice – stavební úpravy
2022 Rekonstrukce chodníku ulice Dvorní
2022 Rekonstrukce a obnova sokolského hřiště
2022 Přístavba kuchyně a stavební úpravy MŠ Lužice
2022 Místní komunikace ulice Hradební
2022 Lužice - Udržování čistoty cyklistických komunikací 2022
2022 Chodník Jabloňová
2021-2022 Výstavba Domu zdraví
2021-2022 Obnova veřejného osvětlení v obci Lužice po tornádu
2021-2022 Lužice – náklady na odstranění následků tornáda 2
2021-2022 Lužice – náklady na odstranění následků tornáda
2021 Lužice – obnova kanalizace po tornádu
2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod
2020-2021 Revitalizace veřejné zeleně - Park u kapličky
2020-2021 Amfiteátr - Areál Lužák
2020 Veřejné prostranství u OÚ
2020 Udržovací práce na MOK (ul. Velkomoravská)
2020 Sokolovna
2020 Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Záhumenní
2020 Ploštiny
2020 Obnova sakrálních památek
2020 Obnova hřbitovní zdi, 2. etapa
2020 Mateřská školka - dopadové plochy
2020 Demolice objektu č. p. 84
2019-2020 Škola, školka a družina
2019 Udržování čistoty cyklistických komunikací 2019
2019 Stavební úpravy školní dílny ZŠ Lužice
2019 Startovací kroje
2019 Sokolovna - PD pro rekonstrukci
2019 Obnova sakrálních památek
2017 Demolice objektu č. p. 254