Lužičtí mužáci

 

LUŽIČTÍ MUŽÁCI
www.muzaci-luzice.cz

Muzaci

 

Toto vystoupení vyvolalo u chlapů potřebu pokračování ve sborovém zpěvu. Začali se  scházet nejdříve nepravidelně podle potřeby přípravy programů vystoupení k různým  příležitostem jak  v obci tak i v širokém okolí.

Mužáci - logo
Mužský pěvecký sbor poprvé vystoupil v roce 2000 na oslavách 750. výročí vzniku obce Lužice.
Pod vedením Ivo Makudery sbor reprezentoval obec na předhodových zpíváních v Hruškách, Mikulčicích, Josefově, Prušankách, Mutěnicích, velmi dobře reprezentoval "Region Podluží"  na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně v roce 2003. Zdařilé bylo i  nacvičení předhodového pásma "Tú Lužicků dědinečků" v roce 2004. V roce 2005 po předhodovém zpívání Ivo Makudera ukončil svou činnost se sborem.
Novým uměleckým vedoucím se stal Pavel Král a organizačním vedoucím  Josef Krchnivý. Sbor se začal scházet  pravidelně jednou týdně v "Lidovém domě" a pokračoval v činnosti svou účastí na předhodových zpíváních  v Hruškách, Lanžhotě, Mikulčicích, také účastnil se při natáčení pořadu České televize  z cyklu "Folklorika" o  krojích na Podluží.  V roce 2006 připravil předhodové zpívání  "A keď dojde sobotěnka" následující rok pak  předhodové zpívání "Hrajte mně husličky". Od roku 2005 se pravidelně účastní již  tradičních setkání "mužáckých sborů Podluží" - v roce 2005  v Kosticích, v roce 2006 v Mikulčicích a  v roce 2007 v  Charvatské Nové Vsi.
Spolupracuje se Slováckým krúžkem při pořádání Cyrilských hodů a tradičního  lužického vinobraní. Současně s mužským sborem působí v obci také sbor ženský, složený převážně z manželek  mužáků.
V prosinci  2007 založil sbor  občanské sdružení "Lužičtí mužáci, o. s." Cílem sdružení je rozvoj a upevnění kulturních tradic, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, zapojení se do kulturního a společenského života obce a regionu Podluží.
Na předhodovém zpívání v roce 2010 oslavil mužský sbor Lužičtí mužáci 10 let svého trvání křtem svého prvního CD s názvem Tá lužická dědina.

Členy jsou:
Král Pavel, Soustružník Luděk, Novák Ladislav, Krchnivý Josef, Bortlík Josef, Černý Roman, Makudera Jan, Gožďál Jaroslav, Maršálek Tomáš, Kalužík Jaroslav, Molnár Jiří, Buchta Jakub, Horňáček Přemysl, Magdolen Vlastimil, Hubačka Vít, Klásek Tomáš, Havlík Miroslav, Král Jakub, Antoš David, Hubačka Jiří. Sbor zpívá převážně písně z Podluží.
 

 
Kontakty:     

Lužičtí mužáci, o. s.
Česká 1
696 18 Lužice u Hodonína

Vedoucí souboru:
Vlastimil Magdolen
tel.: +420603875392
e-mail: info@muzaci-luzice.cz