Územní plán obce

Územní plán obce


"Zastupitelstvo obce Lužice na svém V. veřejném zasedání schválilo usnesením č. 5/5a Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužice v uplynulém období 6/2015 - 6/2019 včetně pokynů na obsah návrhu změny č. 1 územního plánu.

Zpráva o uplatňování územního plánu je zpracována v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje náležitosti dle ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účelem Zprávy bylo vyhodnotit uplatňování územního plánu a poskytnout Zastupitelstvu obce Lužice podklad pro rozhodnutí o příp. pořízení změny dosavadního územního plánu nebo o zpracování nového územního plánu v případě, že z tohoto vyhodnocení vyplynou důvody pro celkové přepracování koncepce doposud platného územního plánu. Z projednání Zprávy vyplynula potřeba pořízení změny dosavadního územního plánu."

Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužice včetně přílohy naleznete níže v příloze. 

 

* * * * * * * * * *

 

Větší rozlišení k dispozici v příloze.

 

ÚDAJE O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUŽICE (dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.)

ÚP Lužice byl vydán zastupitelstvem obce Lužice dne 18. 6. 2015 usnesením č. 6/4 formou opatření obecné povahy dle správního řádu, které nabývá účinnosti dne 17. 7. 2015.
Dokumentace byla opatřena záznamem o účinnosti a je uložena:
- na Obci Lužice,
- na příslušném stavebním úřadě (MěÚ Hodonín, obecném stavebním úřadě),
- u úřadu územního plánování (MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města),
- na krajském úřadě (KrÚ Jmk, odboru územního plánování a stavebního řadu).
Podrobné informace zde: http://www.hodonin.eu/vydany-up-luzice/ds-49803/archiv=0&p1=41074

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha1-vysledky-projednani-zpravy-upluzice-uprav.pdf 608.7 Kb
uzemni-plan.pdf 3865.1 Kb
zprava-uplatnovani-luziceup-schval.pdf 1659.2 Kb

Změna č. 1 územního plánu Lužice

Návrh pro veřejné projednání pořízený na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-zmena-c.1436109341.pdf 894.6 Kb
i.2-hlavni-vykres-zmena-c.1213644601.pdf 3183.8 Kb
i.4-vodni-hospodarstvi-zmena-c.1480187001.pdf 846.4 Kb
i.5-vykres-verejne-prospesnych-staveb-a-opatreni-zmena-c.1416422315.pdf 655.8 Kb
ii.1-koordinacni-vykres-zmena-c.1893559625.pdf 3395 Kb
ii.3-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-zmena-c.1144593443.pdf 4059.7 Kb
ii.4-dilci-zmena-1.19-schema-zmena-c.1346693835.pdf 131.1 Kb
priloha-textove-casti-oduvodneni-srovnavaci-text667331082.pdf 1050.7 Kb
textova-cast-oduvodneni916143001.pdf 742.4 Kb
textova-cast-vyrok-750440018.pdf 351.1 Kb