Územní plán obce

Územní plán Lužice ve znění změny č. 2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 1057.1 Kb
i.2-hlavni-vykres-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 3071 Kb
i.3-energetika-a-verejne-komunikacni-site-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 1445.7 Kb
i.4-vodni-hospodarstvi-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 1455.2 Kb
i.5-vykres-verejne-prospesnych-staveb-a-opatreni-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 1289.5 Kb
ii.1-koordinacni-vykres-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 3898.7 Kb
ii.2-sirsi-vztahy-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 21916.9 Kb
ii.3-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-uplne-zneni-po-zm.-c.-2.pdf 9160.5 Kb
textova-a-tabulkova-cast571547058.pdf 533.8 Kb

Změna č. 2 územního plánu Lužice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-zmena-c.2914371771.pdf 600.2 Kb
i.2-hlavni-vykres-zmena-c.2713827533.pdf 668.4 Kb
i.5-vykres-verejne-prospesnych-staveb-a-opatreni-zmena-c.2863864614.pdf 289.7 Kb
ii.1-koordinacni-vykres-zmena-c.2764175411.pdf 545.5 Kb
ii.3-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-zmena-c.2984096257.pdf 211 Kb
stitek-a-seznam-na-desky.pdf 58.7 Kb
textova-a-tabulkova-cast930024243.pdf 281.9 Kb
textova-cast-oduvodneni-srovnavaci-text694855241.pdf 897.7 Kb

Územní plán Lužice ve znění Změny č. 1


Účinnost ode dne 05. 12. 2020

Do vyhotovení Územního plánu Lužice zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny lze nahlédnout na následujících adresách:
Obec Lužice
Česká 592/1
696 18 Lužice

Městský úřad Hodonín
odbor rozvoje města (jako příslušný úřad územního plánování)
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín
 
Městský úřad Hodonín
obecný stavební úřad (jako příslušný stavební úřad)
Horní Valy 2
695 35 Hodonín

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu (jako příslušný nadřízený orgán)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

 

Elektronická verze dokumentace:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0-zaznam-o-ucinnosti-uplne-zneni-up-luzice-po-vydani-zmeny-c.1.pdf 187.4 Kb
i.-textova-cast.pdf 992.1 Kb
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 1051.6 Kb
i.2-hlavni-vykres-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 3073.3 Kb
i.3-energetika-a-verejne-komunikacni-site-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 1426.8 Kb
i.4-vodni-hospodarstvi-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 1444 Kb
i.5-vykres-verejne-prospesnych-staveb-a-opatreni-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 1268 Kb
ii.1-koordinacni-vykres-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 3893.6 Kb
ii.2-sirsi-vztahy-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 18325.1 Kb
ii.3-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-uplne-zneni-po-zm.-c.-1.pdf 9174.5 Kb

Změna č. 1 Územního plánu Lužice


Účinnost ode dne 05. 12. 2020

Změna č. 1 Územního plánu Lužice byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Lužice č. 13/3 ze dne 12. 11. 2020 formou opatření obecné povahy dle správního řádu. 
Do Změny č. 1 Územního plánu Lužice lze nahlédnout na následujících adresách:
Obec Lužice
Česká 592/1
696 18 Lužice

Městský úřad Hodonín
odbor rozvoje města (jako příslušný úřad územního plánování)
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín
 
Městský úřad Hodonín
obecný stavební úřad (jako příslušný stavební úřad)
Horní Valy 2
695 35 Hodonín

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu (jako příslušný nadřízený orgán)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

 

Elektronická verze dokumentace:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0-zaznam-o-ucinnosti-zmena-c.-1-up-luzice.pdf 207.1 Kb
i.-textova-a-tabulkova-cast.pdf 336 Kb
i.1-vykres-zakladniho-cleneni-zmena-c.1.pdf 880 Kb
i.2-hlavni-vykres-zmena-c.1.pdf 2908.2 Kb
i.4-vodni-hospodarstvi-zmena-c.1.pdf 718.5 Kb
i.5-vykres-verejne-prospesnych-staveb-a-opatreni-zmena-c.1.pdf 661.4 Kb
ii.-textova-cast-oduvodneni-srovnavaci-text.pdf 890.2 Kb
ii.1-koordinacni-vykres-zmena-c.1.pdf 3207.8 Kb
ii.3-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-zmena-c.1.pdf 4071.6 Kb
ii.4-dilci-zmena-1.19-schema.pdf 131.3 Kb
priloha-textove-casti-oduvodneni-dohoda-vysledku-projednani.pdf 186 Kb
priloha-textove-casti-oduvodneni-vysledky-verejneho-projednani-navrhu.pdf 575.2 Kb

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lužice za uplynulé období


Zpráva o uplatňování Územního plánu Lužice za uplynulé období 6/2015 až 6/2019 včetně pokynů na obsah návrhu změny č. 1 územního plánu  byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 5/5a ze dne 26. 09. 2019.

Elektronická verze dokumentace:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha1-vysledky-projednani-zpravy-upluzice-uprav542558477.pdf 608.7 Kb
zprava-uplatnovani-luziceup-schval976662392.pdf 1659.2 Kb

Pozn.
Územní plán Lužice byl vydán usnesením zastupitelstva obce č. 6/4 ze dne 18. 06. 2015 formou opatření obecné povahy dle správního řádu s účinností ode dne 17. 07. 2015.
Do Územního plánu Lužice lze nahlédnout na následujících adresách:
Obec Lužice
Česká 592/1
696 18 Lužice

Městský úřad Hodonín
odbor rozvoje města (jako příslušný úřad územního plánování)
Masarykovo nám. 1
695 35 Hodonín
 
Městský úřad Hodonín
obecný stavební úřad (jako příslušný stavební úřad)
Horní Valy 2
695 35 Hodonín

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu (jako příslušný nadřízený orgán)
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno