Obecní policie

Obecní policie


Činnost obecní policie v Lužicích zajišťují dva strážníci, kteří se v rámci osmihodinové pracovní doby snaží pokrýt, pokud možno, co největší časový úsek v rámci dne.
Jedná se převážně o dobu od ranních hodin tj. 7.00 hodin do 22.30 hodin.
Dále je zajišťována přítomnost strážníků při různých akcích pořádaných během víkendů nebo dnech pracovního volna.
Obecní policie Lužice nemá nepřetržitou pracovní dobu, tedy čtyřiadvacetihodinový provoz. Je samozřejmostí, že pokud je strážník telefonicky požádán o pomoc mimo pracovní dobu, snažíme se pomoci. Bohužel pokud jsou strážníci mimo dosah, tedy nemůžou přímo zasáhnout, stane se, že věc řeší předáním Policii ČR. Činnost Policie ČR však nelze nijak ovlivnit.


Samotná práce obecní policie by se dala rozdělit do několika následujících oblastí:

  • každodenní dozor u základní školy a mateřské školky;
  • odchyt psů, koček a dalšího zvířectva v obci. Ke dni 20. 11. 2019 bylo odchyceno celkem 12 psů, čtyřikrát byl proveden odchyt koček a jedenkrát krkavce. Někteří z odchycených psíků byli předáni zpět majitelům, ostatní byli předáni do psího útulku v Hodoníně. Kočky byly ve všech případech předány pracovnicím SOS kočky Hodonín. Krkavce převzal pracovník Záchranné stanice pro volně žijící zvířata Buchlovice;
  • zajišťování a poté i předávání nalezených věcí – jízdní kola, klíče, peněženky a mobilní telefony;
  • v průběhu roku jsou zajišťovány kulturní, společenské a sportovní akce – plesy, koncerty, pohřby, hody, Prkač Cup, Lužická míle, Na kole dětem, Vinobraní apod.;
  • v rámci prevence kriminality byla činnost zaměřena na kontrolu objektů restaurací Lužák, Lidový dům, Občerstvení na hřišti, Durango bar, nádraží ČD, zahrádek v lokalitách Za tratí, Na strání, Kratiny, jakož i polních lokalit v katastru obce;
  • při zajišťování veřejného pořádku, občanského soužití bylo spolupracováno jednak s komisí pro projednání přestupků zřízenou v obci Lužice a také s Policií ČR. S tímto také souvisí zjišťování neoprávněného záboru veřejného prostranství zejména umístění kontejnerů, dřeva, stavební suti a materiálu a dále pak zjišťování černých skládek;
  • při řešení dopravních situacích v obci bylo celkem 11 případů spáchaných přestupků předáno do komise dopravních a správních agend Městského úřadu Hodonín, zbylé přestupky byly projednány s přestupci na místě. Zde se jedná zejména o parkování, se kterým jsou v obci nemalé problémy;
  • podstatnou část činností tvoří spolupráce s Policií ČR Hodonín a Brno, zejména při vytěžování kamerového systému obce, kdy byla obecní policie požádána o zajištění záznamů v souvislosti s pátráním po pachatelích trestné činnosti spáchané v obci a spadající do kompetence PČR;
  • další z činností je také doručování obsílek občanům, orgánům a organizacím veřejné správy a samosprávy (Okresní, krajský soud, Policie ČR, Komise pro projednání přestupků Hodonín, Lužice apod.).

Kontakt na strážníky:
Miroslav Bartyzal - tel. 720 261 717
Hynek  Bartyzal - tel. 720 261 617
Email:obecnipolicie@luziceuhodonina.cz
 
V případě nedostupnosti strážníků obecní policie se obraťe na Policii České republiky.