Stavby

Co u nás vyřídíte ke stavbám

 
V rámci přenesené působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu na území obce Lužice a v rámci pověření ve stanoveném územním obvodu obecního úřadu: 
Obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 35 Hodonín
Telefon: 518 316 105, 518 316 112 (podatelna stavebního úřadu)
ID datové schránky: mwvbvks

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00 (podatelna, pokladna, konzultace)
Úterý: 8:00 - 15:30 (podatelna, pokladna)
Středa: 8:00 - 17:00 (podatelna, pokladna, konzultace)
Čtvrtek: 8:00 - 15:30 (podatelna, pokladna)
Pátek: 8:00 - 13:00 (podatelna, pokladna)

Kontakty:
 • Anna Stöhrová, podatelna, RÚIAN, tel.: 518 316 112
 • Martina Káčerková, podatelna, archiv, tel.: 518 316 105 
 • Ing. Monika Ilčíková, vedoucí odboru, tel.: 518 316 100 
 • Ing. David Švarcer, referent (1. zástupce), tel.: 518 316 133 
 • Ing. Miroslav Hnilica, referent (2. zástupce), tel.: 518 316 107 
 • Ing. Dagmar Synková, referentka (i pro k.ú. Lužice u Hodonína), tel.: 518 316 135
 
 
Ke stavebnímu řízení na Obecném stavebním úřadu budete potřebovat od:
 
Obecního úřadu Lužice:
V rámci přenesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu na území obce Lužic a v rámci pověření ve stanoveném územním obvodu obecního úřadu:
 • vydává rozhodnutí k zvláštnímu užívání místní komunikace
 • vydává rozhodnutí ke zřízení sjezdu na sousední nemovitost
Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění v § 42 odstavec 4 stanoví, že pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, §103), je editorem údajů (o definičním bodu stavebního objektu a typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho identifikačních údajích a technickoekonomických atributech) o stavebním objektu obec:
 • provádí zápis stavebního objektu obcí  

V oblasti samostatné působnosti:    
 • přiděluje na základě žádosti vlastníka stavebního objektu, geometrického plánu a zápisu z místního šetření čísla popisná, evidenční a orientační pro území obce Lužice, kromě případů, kdy se stavebnímu objektu přiděluje číslo na základě výzvy stavebního úřadu,  
 • kontroluje dodržování povinnosti označení budov popisným číslem.
 
obce Lužice:
 • vydává souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
 • vydává souhlas jako vlastník kanalizačního řádu k připojení stavby
 • vydává souhlas jako vlastník pozemku se stavbou dle §184a stavebního zákona
společnosti LUTES s.r.o.:
 • vydává souhlas s připojením nemovitosti na kanalizační řad jako provozovatel kanalizačního řadu
 • uzavírá Smlouvu o odvádění odpadních vod

 

Kontakty – rozdělení činností: 

Obec Lužice/Obecní úřad Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice
Telefon: 511 117 821; Fax: 518 357 225
IČ: 44164343, DIČ: CZ44164343 - Obec Lužice je plátcem DPH
www: www.luziceuhodonina.cz
ID DS: tqabcvi
Bankovní spojení: KB Hodonín 27125671/0100
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:30 hod. / 12:30 - 17:00 
Středa: 7:00 - 11:30 hod. / 12:30 - 17:00 
 
LUTES s. r. o.
Telefon: 511 117 829
IČ: 269 56 641, DIČ: CZ26956641 – společnost je plátcem DPH
ID DS: kugjd83
Bankovní spojení: KB Hodonín 35-3583310257/0100
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:30 hod. / 12:30 - 17:00 
Středa: 7:00 - 11:30 hod. / 12:30 - 17:00 

 

Popis činnosti: Vyřizuje: Telefon:
Podatelna, zvláštnímu užívání komunikace, zřízení sjezdu Mgr. Lucie Skutecká 511 117 821
Pokladna, spisová agenda - archiv Zdeňka Hubačková 511 117 825
Zápis stavebního objektu obcí, přidělování čísel Jana Králová 511 117 823
připojení nemovitosti na kanalizační řád – LUTES s.r.o. Hana Černá 511 117 828

 

Správní poplatky:
 • lze provést platbou v hotovosti na pokladně
 • lze provést bezhotovostním příkazem (platební údaje poskytne pokladní)
 
Formuláře pro stavebníka: (jednotlivé formuláře jsou ke stažení v příloze)
Žádost o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání místní komunikace
Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení sjezdu na sousední nemovitost
Žádost o zápis stavebního objektu obcí
Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řádu k připojení stavby
Žádost o souhlas vlastníka pozemku se stavbou
Žádost o připojení nemovitosti na kanalizační řad
Žádost o uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod
 
Zodpovídá: tajemník OÚ
Vytvořeno: 14. 7. 2020
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-pripojeni-nemovitosti-na-kanalizacni-rad177301117.doc 62 Kb
zadost-o-souhlas-s-navrhovanym-stavebnim-zamerem.docx 36.3 Kb
zadost-o-souhlas-vlastnika-kanalizacniho-radu-k-pripojeni-stavby.docx 36.2 Kb
zadost-o-souhlas-vlastnika-pozemku-se-stavbou.docx 36 Kb
zadost-o-uzavreni-smlouvy-o-odvadeni-odpadnich-vod.doc 63 Kb
zadost-o-vydani-rozhodnuti-k-zvlastnimu-uzivani-mistni-komunikace.docx 36.5 Kb
zadost-o-vydani-rozhodnuti-ke-zrizeni-sjezdu-na-sousedni-nemovitost.docx 36.8 Kb
zadost-o-zapis-stavebniho-objektu-obci.docx 14.6 Kb