LUTES s. r. o.

Hřbitov

Hřbitov  Hřbitov  Hřbitov
 

Provozovatel hřbitova v obci Lužice:
Obec Lužice, Česká 592/1, 696 18  Lužice, IČ: 441 64 343

Správce hřbitova:
LUTES s. r. o., Česká 1, 696 18  Lužice, IČ: 269 56 641

Hřbitov je přístupný denně, a to:
letní období od 7:00 do 20:00 hodin,
zimní období od 8:00 do 18:00 hodin,
v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 7:00 do 21:00 hodin.

Kontakt:
Renata Krejčiříková, tel.: 518 357 345/ krejcirikova@lutes.cz,
Hana Černá, tel.: 511 117 828/ cerna@lutes.cz.

Úřední dny společnosti LUTES s. r. o.:
pondělí a středa 8:00 - 12:00 hodin a 13:00 – 17:00 hodin.

 CENÍK ZA NÁJEM HROBOVÝCH MÍST

Cena za nájem hrobového místa
Jednohrob, dvojhrob, hrobka
- nájemné 5 Kč/m²/rok
- služby s nájmem spojené 30 Kč/m²/rok
Celkem  35 Kč/m²/rok

Cena za nájem urnového hrobu
- nájemné 5 Kč/m²/rok
- služby s nájmem spojené 30 Kč/m²/rok
Celkem 35 Kč/m²/rok 

Cena za nájem kolumbární schránka
- nájemné  50 Kč/m²/rok
- služby s nájmem spojené 300 Kč/m²/rok
Celkem 350 Kč/m²/rok