TJ Sokol

TJ SOKOL LUŽICE

Kontakt:

FB Sokol Lužice

   

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především  ve folklórních a loutkářských souborech. ČOS se řadí k nejstarším spolkům tohoto typu na světě. Myšlenkově vznikla z emancipačních snah českého národa v 19. století. Program všestranného psycho-fyzického rozvoje člověka jí vtiskl dr. Miroslav Tyrš, profesor Univerzity Karlovy a podnikatel Jindřich Fügner. Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy Českého (Československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách  krajanů ve všech kontinentech světa. Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelné místo na světě.
Vyvrcholením činnosti ČOS je slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let. I XIV. všesokolský slet v roce 2006 byl výrazem historické kontinuity a zařazení současného Sokola do kontextu vývoje sportu pro všechny ve světě.

Obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Lužice.

Po téměř 48 letech byla dne 11. května 1996 obnovena Tělocvičná jednota Sokol Lužice. Z iniciativy A. Komosného a O. Foltýna se v Sokolovně sešlo 25, většinou bývalých, členů Sokola na zakládající schůzi. Účastníci vyjádřili souhlas se stanovami České obce sokolské a zvolili výbor jednoty v tomto složení: Oldřich Foltýn , Miluška Kopřivová , kterou po krátké době ve funkci vystřídal Stanislav Pleva, Antonín Komosný , Dušanka Nováková  a Libuše Bílíková .
Obnovená lužická jednota se začlenila do Slovácké sokolské župy se sídlem v Hodoníně, která byla ustavena v roce 1991. Součástí župy byly v té době již tyto jednoty: Podivín, Šakvice, V. Bílovice, V. Pavlovice, Hodonín, Dubňany, Strážnice, Vacenovice, Břeclav, Brumovice, Rakvice, Mutěnice, Čejkovice a Hovorany. V počátečním období čekalo jednotu v Lužicích především vybudování členské základny a vyřešení majetkových otázek. Ve velmi krátké době se podařilo uzavřít dohodu s Tělovýchovnou jednotou Baník o navrácení Sokolovny a přilehlého hřiště. Postupně byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, provedeny nejnutnější opravy vnitřního zařízení a společným úsilím uklizena Sokolovna. 

Starostové Antonín Komosný, Oldřich Foltýn, Radovan Rutar, vzdělavatelky PhDr. Miroslava Rošková, Libuše Bílíková, jednatelky Naděžda Plevová, Zdena Hřebačková, bratr Pavel Zabadal, sestra Ludmila Schönová – to jsou osobnosti, které se významně zapsaly svou obětavostí, pracovitostí a oddaností sokolské myšlence do historie obnovené organizace. 

V roce 2018 má T. J. Sokol Lužice 95 členů, sdružují se v oddílech stolního tenisu, kondičního cvičení žen, volejbalu, fotbalu a v oddíle Spartan Race. 
 

Oddíl zdravotního cvičení žen, 2018


Oddíl stolního tenisu, 2018Spartan race, 2018


Volejbal, 2018