Lužice Oficiální stránky obce Vesnice roku 2009 Jihomoravského kraje

SPOLKY

Kalendář událostí

TJ Sokol


TJ SOKOL LUŽICE

znak_sokol_pruhledny

 
     Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech. ČOS se řadí k nejstarším spolkům tohoto typu na světě. Myšlenkově vznikla z emancipačních snah českého národa v 19. století. Program všestranného psycho-fyzického rozvoje člověka jí vtiskl dr. Miroslav Tyrš, profesor Univerzity Karlovy a podnikatel Jindřich Fügner. Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy Českého (Československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách  krajanů ve všech kontinentech světa. Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelné místo na světě.
Vyvrcholením činnosti ČOS je slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let. I XIV. všesokolský slet v roce 2006 byl výrazem historické kontinuity a zařazení současného Sokola do kontextu vývoje sportu pro všechny ve světě.
 
Obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Lužice.
 
     Po téměř 48 letech byla dne 11. května 1996 obnovena Tělocvičná jednota Sokol Lužice. Z iniciativy A. Komosného a O. Foltýna se v So­kolovně sešlo 25, většinou bývalých, členů Sokola na zakládající schů­zi. Účastníci vyjádřili souhlas se stanovami České obce sokolské a zvo­lili výbor jednoty v tomto složení: Oldřich Foltýn , Miluška Kopřivová , kterou po krátké době ve funkci vystřídal Stanislav Pleva, Antonín Komosný , Dušanka Nováková  a Libuše Bílíková .
     Obnovená  lužická jednota se začlenila do Slovácké sokolské župy se sídlem v Hodoníně, která byla ustavena v roce 1991. Součástí župy byly v té době již tyto jednoty: Podivín, Šakvice, V. Bílovice, V. Pavlovice, Hodonín, Dubňany, Strážnice, Vacenovice, Břeclav, Brumovice, Rakvice, Mutěnice, Čejkovice a Hovorany. V počátečním období čekalo jednotu v Lužicích především vybu­dování členské základny a vyřešení majetkových otázek. Ve velmi krátké době se podařilo uzavřít dohodu s Tělovýchovnou jednotou Baník o navrácení Sokolovny a přilehlého hřiště. Postupně byly uza­vřeny nové nájemní smlouvy, provedeny nejnutnější opravy vnitřního zařízení a společným úsilím uklizena Sokolovna. V roce 1996 měla jed­nota asi 50 členů a cvičily 4 oddíly: oddíl starších žen, oddíl žaček, oddíl stolního tenisu a oddíl sebeobrany.
 
    V roce 2006 cvičilo na XIV. všesokolském sletu 18 žaček, 3 ženy a 1 muž.
 
 K 31.12. 2006 měla jednota Lužice 193 členů a cvičilo zde 8 oddílů:
 
1. ženy
2. volejbal
3. hokejbal
4. stolní tenis
5. žactvo
6. aerobik
7. bojová umění
8. auto RC modeláři
 
Od 1.1. 2007 se znovu ustavil oddíl zápasu a florbalu.
 
    Nejznámější oddíl jsou volejbalisti. Tvoří ho 4 družstva. Jsou zde 3 smíšená družstva, z toho 1 družstvo začátečníků a dále 1 družstvo mužů.
Volejbalová družstva Falkon a Snipers mají za sebou úspěchy v mnoha soutěžích.
    Další úspěšný oddíl je stolní tenis, kde jsou 3 družstva mužů a 1 družstvo žáků.
 
V letošním roce byl opět zvolen starostou TJ Sokol Lužice Antonín Komosný, jednatelkou je Naděžda Plevová – telefon 518 357236.
 
   Lužický Sokol se připravuje slavit v roce 2008 sto let od svého založení.
 
 
Fotky a obrázky:
 
 
Vítězné družstvo turnaje Snipers a Falcon
 
 
 
 
"Věrná garda" Sokola Lužice na sletu v Praze
 
 
garda
 
 
Žačky Sokola Lužice se svými cvičitelkami na 14. sletu v Praze
 
 
 
 


Kontakt

Obec Lužice
Česká 592/1
Lužice, 696 18

Tel: 511 117 821
Fax: 518 357 225

IČO: 44 16 43 43
DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH

Bankovní spojení:
KB Hodonín
ČÚ: 27125671/0100

www.luziceuhodonina.cz
obec@luziceuhodonina.cz

ID DS: tqabcvi
Mapa - poloha obce Lužice