Rok 2020
Lužická míle - 20. 6. 2020
Čtvrtletník obce Lužice 1/2020
Reprezentační ples obce Lužice - 7. 3. 2020
Ples školy - 29. 2. 2020
Fašaňková obchůzka - 22. 2. 2020
Krojový ples - 11. 1. 2020