Rozpracované investiční akce
Kotelna v budově školní jídelny a družiny
Ploštiny
Sokolovna
Veřejné prostranství u OÚ - návrh