Rozpracované investiční akce
Amfiteátr - Areál Lužák
Revitalizace veřejné zeleně - Park u kapličky
Hřbitovní zeď 2. etapa
Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Záhumenní
Sokolovna