Rok 2015
Posezení s písničkou pro seniory
Ukončení plavecké sezony 2015
Vánoční jarmark 2015
Vítání občánků 22. 11. 2015
20. výročí kopce
Burčák open 2015
Hody 2015
Chycený sumec na "Lužáku"
Petanque
Prkačcup
Návštěva přátelů z ISDES
Poslední školní den
Vítání občánků 20. 6. 2015
Lužická míle 27. 6. 2015
Otvírání zahrady v MŠ
Sportovní den dětí 2015
Den otevřených dveří klubu dětí a rodičů, ŠRŮBEK 29.5.2015
Pietní akt 13. 4. 2015
Vítání občánků 21. 3. 2015
Výsadba včelí stezky na Den Země 11. 4. 2015
Vzpomínková beseda 13. 4. 2015
Fašaňková zábava 14.2.2015