Junák


JUNÁK
www.junakmikulcice.cz  

Občanské sdružení Junák, svaz skautů a skautek České republiky, patří k mohutnému celosvětovému hnutí skautingu. V současnosti skauting sdružuje asi 35 milionů zejména mladých lidí z více než dvou stovek států a teritorií. Junák má v současné době asi 55 000 registrovaných členů, z toho asi 21 000 chlapců, 18 000 dívek a 16 000 dospělých.

Ideje skautingu žijí už takřka sto let. Od roku 1907, kdy vznikl, ovlivnil skauting čtyři lidské generace. Jeho program je dnes živou a propracovanou metodou výchovy a sebevýchovy. Každý, kdo ve skautingu prožil delší čas, ujasnil si pro sebe pevný žebříček hodnot, mnohému se naučil, lépe rozumí jiným i sám sobě, získal aktivní vztah k bližním. Skauting mu pomohl objevit životní cestu i životní styl. Ovlivnil ho na celý život.

Skauting klade důraz na harmonický rozvoj osobnosti. Podněcuje člověka, aby všestranně rozvíjel své schopnosti, a to charakterové, pohybové, manuální, intelektuální, aby se staral o své zdraví i fyzickou zdatnost. Skauting je světem silných zážitků, přátelství, zajímavých setkání, nových činností, vírou, že svět může být zítra lepší než dnes. Skauting je zaujatou spoluprací přátel i službou potřebným. Skauting je nezapomenutelný zážitek, velká životní radost sdílená s druhými, romantika a dobrodružství.

STŘEDISKO MIKULČICE evid. číslo 625.05

Středisko Mikulčice obnovilo svou činnost v roce 1989. "Staří skauti" se po Sametové revoluci zapojili do režimem přerušené činnosti: rozjeli nové nábory, zajistili schopné vedoucí, sháněli skautské základny a klubovny, kde by mohli svou činnost provozovat.

V roce 1990 si Mikulečtí skauti vzali pod svá ochranná křídla také nové mladé skauty a skautky z nedaleké obce Prušánky (zde skauting nenalezl dostatečné množství dospělých vedoucích ke vzniku samostatného střediska).

V každé z obcí byl založen dívčí i chlapecký oddíl, o jejich fungování se starali mladí rádci (15-17ti letí) pod vedením dospělých vedoucích. Ještě téhož roku se podařilo uskutečnit také první skautský tábor u obce Polnička (okr. Žďár nad Sázavou).

V roce 2002 se středisko Mikulčice rozrostlo o sousední obec Lužice, kde skauting dosud nezapustil své kořeny. Vznikl zde mlaďoučký koedukovaný oddíl Káňata. Jde o oddíl vlčat (chlapci 5-11 let) a světlušek (dívky 5-11 let). Díky vstřícnému postoji obce Lužice jsme již během několika týdnů získali vlastní klubovnu a činnost zde mohla být naplno rozjeta.

Více o středisku naleznete na: www.junakmikulcice.cz  

SOUČASNOST

V současné době středisko Mikulčice zastřešuje obce Mikulčice, Moravská Nová Ves, Prušánky a Lužice. Registruje asi sto třicet členů. Při poslední registraci (únor 2010) jsme evidovali čtyři oddíly:
1. Ledňáčci - družinky: 
   - Sojky
   - Rybaříci
2. Káňata - družinka:
   - Tygříci
3. Rákosníčci - družinky:
   - Rákosníčci
   - Tučňáci
   - Pelirocho
4. The Blue Savoys - roverský oddíl.


ODDÍL KÁŇATA (Lužice)

Oddíl byl v obci Lužice založen v září roku 2002.
Dříve dvě družinky - Tygříci a Medvědi. Dnes už jen družinka:
TYGŘÍCI (11 – 15 let)
- oddílovky v pátek od 16.30 do 18.00 hodin, vedoucí Zuzana Pavková, Ladislav Kotásek a Stanislav Kučera.

Mladší děti navštěvují v Lužicích družinku Sojky, patřící pod oddíl Ledňáčci
DRUŽINA SOJKY (6 – 11 let)
- oddílovky ve středu od 16.00 do 18.00 hodin, vedoucí Lucie Dordová

Začátky oddílu byly složité. Trvalo několik týdnů, než se nám podařilo sehnat odpovídající klubovnu pro naši činnost. Těch pár týdnů jsme užívali klubovnu v Mikulčicích (a rodičům dětí právem náleží dík za trpělivost, s kterou děti do Mikulčic vozili). Problém se brzy vyřešil, díky kladnému přístupu obce Lužice, která nám poskytla prostory vhodné pro založení naší skautské klubovny. Nyní se tedy scházíme v klubovně v Lužicích, která se nachází v objektu zdravotního střediska v Lužicích č. p. 841, Velkomoravská 402.

Pro veřejnost se v průběhu roku konají tyto akce:
- Jarní slavnosti
- Bicykliáda
- Karneval pod širým nebem
- Zlatá vařečka
- Vánoční jarmark

BicykliádaVánoční jarmarkKarneval pod širým nebemLetní táborSoutěž o vánoční vařečku