Lužice Oficiální stránky obce Vesnice roku 2009 Jihomoravského kraje

SAMOSPRÁVA

Kalendář událostí

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a jiné předpisy
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 1/2018,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce


Knihovní řád
Směrnice 1/2018 o nakládání s osobními údaji
OZV č. 1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu
OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lužice
OZV č.3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužice a vymezující prostory pro volné pobíhání psů
OZV č.1/2015 - Požární řád obce
Řád ohlašovny požáru
OZV č.1/2013 o zřízení obecní policie
Řád veřejného pohřebiště
Nařízení obce Lužice č. 1/2013, kterým se vydává "Tržní řád"
OZV č. 4/2012 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
OZV č. 3/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011
OZV č. 2/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č. 3/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 1/2008 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek Obce Lužice o místních poplatcích
OZV č. 2/2008 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Obce Lužice o dodržování veřejného pořádku


Kontakt

Obec Lužice
Česká 592/1
Lužice, 696 18

Tel: 511 117 821
Fax: 518 357 225

IČO: 44 16 43 43
DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH

Bankovní spojení:
KB Hodonín
ČÚ: 27125671/0100

www.luziceuhodonina.cz
obec@luziceuhodonina.cz

ID DS: tqabcvi
Mapa - poloha obce Lužice