Obecně závazné vyhlášky, nařízení a jiné předpisy
Nařízení obce Lužice o zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků a o neudržovaných úsecích komunikací
Obecně závazná vyhláška obce Lužice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Lužice o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Lužice o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 2/2021, o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 1/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně


Pravidla pro umístění reklamní či směrové tabule na zařízení v majetku obce Lužice a jejich pronájem
Návštěvní řád areálu s dětskými prvky - areál Cihelna, Lužice
Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 1/2018,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce


Knihovní řád
Směrnice 1/2018 o nakládání s osobními údaji
OZV č.3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužice a vymezující prostory pro volné pobíhání psů
OZV č.1/2015 - Požární řád obce
Řád ohlašovny požáru
OZV č.1/2013 o zřízení obecní policie
Řád veřejného pohřebiště
Nařízení obce Lužice č. 1/2013, kterým se vydává "Tržní řád"
OZV č. 4/2012 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
OZV č. 3/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství