Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 1. pololetí roku 2023


Přehled vývozů popelnic od domů 1. pololetí 2023: 
04. 01. 2023 + pytle
18. 01. 2023    
01. 02. 2023 + pytle
15. 02. 2023    
01. 03. 2023 + pytle
15. 03. 2023    
29. 03. 2023 + pytle
12. 04. 2023    
26. 04. 2023 + pytle
10. 05. 2023    
24. 05. 2023 + pytle
07. 06. 2023    
21. 06. 2023 + pytle
 
 


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!