Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 2. pol. roku 2021


Přehled vývozů popelnic od domů 2. pololetí 2021: 
7. 7. 2021
21. 7. 2021 + pytle
4. 8. 2021
18. 8. 2021 + pytle
1. 9. 2021
15. 9. 2021 + pytle
29. 9. 2021
13. 10. 2021 + pytle
27. 10. 2021
10. 11. 2021 + pytle
24. 11. 2021
8. 12. 2021 + pytle
22. 12. 2021


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!