Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 2. pol. roku 2020


Přehled vývozů popelnic od domů 2. pololetí 2020: 
8. 7. 2020
22. 7. 2020 + pytle
5. 8. 2020
19. 8. 2020 + pytle
2. 9. 2020
16. 9. 2020 + pytle
30. 9. 2020
14. 10. 2020 + pytle
28. 10. 2020 (státní svátek, termín bude upřesněn)
11. 11. 2020 + pytle
25. 11. 2020
9. 12. 2020 + pytle
23. 12. 2020


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!