Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 1. pololetí roku 2020


Přehled vývozů popelnic od domů 1. pololetí 2020: 
8. 1. 2020 + pytle
22. 1. 2020
5. 2. 2020 + pytle
19. 2. 2020
4. 3. 2020 + pytle
18. 3. 2020
1. 4. 2020 + pytle
15. 4. 2020
29. 4. 2020 + pytle
13. 5. 2020
27. 5. 2020 + pytle
10. 6. 2020
24. 6. 2020 + pytle
 


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!