Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 2. pol. roku 2022


Přehled vývozů popelnic od domů 2. pololetí 2022: 
6. 7. 2022
20. 7. 2022 + pytle
3. 8. 2022
17. 8. 2022 + pytle
31. 8. 2022
14. 9. 2022 + pytle
28. 9. 2022
12. 10. 2022 + pytle
26. 10. 2022
09. 11. 2022 + pytle
23. 11. 2022
7. 12. 2022 + pytle
21. 12. 2022


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!