Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 1. pololetí roku 2024


Přehled vývozů popelnic od domů 1. pololetí 2024: 
  3. 1. 2024 + pytle
17. 1. 2024
31. 1. 2024 + pytle
14. 2. 2024
28. 2. 2024 + pytle
13. 3. 2024
27. 3. 2024 + pytle
10. 4. 2024
24. 4. 2024 + pytle
  8. 5. 2024 státní svátek – vývoz se uskuteční
22. 5. 2024 + pytle
  5. 6. 2024
19. 6. 2024 + pytle
 
 


Žádáme občany,
aby popelnice a pytle se tříděným odpadem 
dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
V opačném případě se může stát, 
že nebudou vyvezeny. 

 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!