Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 1. pololetí roku 2021


Přehled vývozů popelnic od domů 1. pololetí 2021: 
6. 1. 2021 + pytle
20. 1. 2021
3. 2. 2021 + pytle 
17. 2. 2021
3. 3. 2021 + pytle
17. 3. 2021
31. 3. 2021 + pytle
14. 4. 2021
28. 4. 2021 + pytle
12. 5. 2021
26. 5. 2021 + pytle
9. 6. 2021
23. 6. 2021 + pytle
 
 


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!