Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 1. pololetí roku 2022


Přehled vývozů popelnic od domů 1. pololetí 2022: 
5. 1. 2022 + pytle
19. 1. 2022
2. 2. 2022 + pytle 

16. 2. 2022
2. 3. 2022 + pytle
16. 3. 2022
30. 3. 2022 + pytle
13. 4. 2022
27. 4. 2022 + pytle
11. 5. 2022
25. 5. 2022 + pytle
8. 6. 2022
22. 6. 2022 + pytle
 
 


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic
 

Oranžové pytle již nejsou vydávány. 
Nápojové kartony vkládejte do žlutých pytlů. 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!