Vývozy popelnic a pytlů

Termíny vývozů popelnic a pytlů v 2. pol. roku 2023


Přehled vývozů popelnic od domů 2. pololetí 2023: 
05.07.2023 - jezdí i přes státní svátek
19.07.2023 + pytle
02.08.2023    
16.08.2023 + pytle
30.08.2023    
13.09.2023 + pytle
27.09.2023    
11.10.2023 + pytle
25.10.2023    
08.11.2023 + pytle
22.11.2023    
06.12.2023 + pytle
20.12.2023    


Žádáme občany, aby pytle se tříděným odpadem dali před dům nejpozději do 5.30 hodin ráno!
 

Upozorňujeme občany, aby do pytlů na tříděný odpad dávali jen odpady,
které jsou k tomu určeny, a to
:


do žlutých pytlů - plastové láhve, vymyté kelímky od jogurtů, sáčky, nápojové kartony, apod.
do modrých pytlů - papír, kartony z krabic

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU PYTLE ODVÁŽENY!

Informace ohledně vývozu popelic
poskytne TESPRA HODONÍN, tel. 518 397 111.