Zastupitelstvo obce

Složení ZO

 

Zastupitelstvo obce Lužice zvolené
pro období 2022-2026

JMÉNO TELEFON
Mgr. Tomáš Klásek - starosta obce 724 172 957
Ing. Jakub Buchta - místostarosta obce 602 338 769
Ing. Jiří Domanský - člen rady obce  
Ing. Jakub Hromek  
Mgr. Zbyněk Hromek - předseda kontrolního výboru  
Mgr. Tatiana Hromková  
Mgr. Jiří Hubačka - člen rady obce   
Miloš Kadala  
Mgr. Jana Líčeníková  
Bc. Jana Maršálková  
Ing. Olga Molnárová - předsedkyně finančního výboru  
Jan Pecka  
Mgr. Štěpán Prokop  
Petr Slatinský - člen rady obce  
Bc. Jiří Šetina  

 

Složení ZO