Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena: 1 den/1 slide = 50 Kč
Podklady je možno zaslat jako text (.txt, doc) či jako obrázek (.jpg, .png, .bmp) na email
 lorencova@luziceuhodonina.cz, př. předat na nosičích na obecím úřadě.
S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající).
Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz:
AKTUALITY-INFORMACE Infokanál
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.


Hlášení místního rozhlasu:

Cena za zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení / max. 250 znaků
Hudební blahopřání 70 Kč / 1 hlášení + písnička na přání.
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - PÁ dopoledne v 9:40, odpoledne v 17:00 hod.
V jinou dobu můžou být zveřejňována mimořádná hlášení, smuteční hlášení a hudební blahopřání. 


Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.

Hlášení přijímáme nejpozději den předem (nejlépe však dva dny předem), a to přímo na obecním úřadě nebo na e-mailu lorencova@luziceuhodonina.cz (v tomto případě doporučujeme telefonickou kontrolu, zda hlášení přišlo). 

 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000 Kč
1/2 strany -  1.000 Kč
1/3 strany -     650 Kč 
1/4 strany -     500 Kč 


Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: .jpg, .doc, .pdf nebo jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Redakční rada si vyhrazuje právo na případně nezveřejnění inzerce nebo její úpravu (po domluvě se zájemcem). 
Pozn. inzerci publikujeme barevně.