Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu:

Cena 1 hlášení je 70 Kč (+ DPH 21 %) v rozsahu max. 250 znaků
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - PÁ dopoledne v 9:40, odpoledne v 17:00 hod.
V jinou dobu mohou být zveřejněna mimořádná nebo smuteční hlášení. 


Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout vyhlášení v místním rozhlase (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.

Hlášení přijímáme nejpozději den předem v ranních hodinách (nejlépe však dva dny předem), a to přímo na obecním úřadě, e-mailu lorencova@luziceuhodonina.cz (v tomto případě doporučujeme telefonickou kontrolu, zda hlášení přišlo) nebo na telefonu 725 564 050. 

 


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena: 1 den/1 slide = 50 Kč (+ DPH 21 %)
Podklady je možno zaslat jako text (.txt, doc) či jako obrázek (.jpg, .png) na email 
lorencova@luziceuhodonina.cz.
Úhrada je prováděna na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. ú. 27125671/0100 s variabilním symbolem 3341.Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 170x240 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 2.000 Kč (+ DPH 21 %)
1/2 strany -  1.000 Kč (+ DPH 21 %)
1/3 strany -     650 Kč (+ DPH 21 %)
1/4 strany -     500 Kč (+ DPH 21 %)


Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: .jpg, .doc, .pdf nebo jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Redakční rada si vyhrazuje právo na případně nezveřejnění inzerce nebo její úpravu (po domluvě se zájemcem). 
Pozn. inzerci publikujeme barevně.