ČZS

ČESKÝ ZAHRÁDKAŘSKÝ SVAZ LUŽICE

CZS

 

  ČZS má pevnou organizační strukturu. Skládá se z jednotlivých základních organizací, které jsou regionálně sdruženy do územních sdružení. Zvláštností jsou specializované organizace, které mají svou členskou základnu rozptýlenou často po celé republice. Centrálním článkem je republiková rada ČZS. Potřeby těchto orgánů zajišťuje ústředí ČZS. Každá základní organizace deleguje své zástupce do územního sdružení, z ní jsou voleni zástupci do vrcholného orgánu svazu – republikové rady.
ČZS je od roku 1997 členem Evropské ligy zahrádkářů, která sdružuje 3,5 milionů zahrádkářů z 15 zemí Evropy a jejich počet se stále zvyšuje. To dokazuje, že zahrádkaření není ojedinělé jen v Čechách, jak se někteří lidé domnívají. Je tu pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje na 200 000 členů z celé České republiky v 3200 základních a 15 specializovaných organizacích. K přátelskému soužití zahrádkářů neodlučně patří jejich společenská zařízení, ať se jedná o klubovny, moštárny, palírny, sušárny. K zajišťování zahrádkářských potřeb jim slouží i zahrádkářské prodejny. Pro zvyšování odborné úrovně všech členů svazu, zajišťuje svaz odbornou výchovu na všech stupních své organizační struktury. K vzdělávání členů v základních organizacích využívá své odborné instruktory, kteří své vzdělání získávají při odborných svazových školení a jsou převážně i absolventy ústřední zahrádkářské akademie. Svaz pravidelně vydává nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost prostřednictvím nakladatelství KVĚT odborné příručky. S aktuálním děním seznamuje ve svém časopisu Zahrádkář. Každoročně vydává odborně-výchovné a propagační materiály pro děti. Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků zahrádkářů jsou celostátní i regionální zahrádkářské výstavy. Svaz se také pravidelně účastní mnoha profesionálních celostátních zahradnických a zemědělských výstav.

Z historie
ČZS oslavil v roce 2007 50 let od svého založení, tzn., že vznikl v roce 1957, tehdy ještě jako Český ovocnářský a zahrádkářský svaz (ČOZS). Založení ČOZS v Lužicích bylo v květnu 1961 dle matriční knihy, kterou vedl pan Jan Morávek od roku 1982. Jsou v ní zapsáni první členové od května 1961. V roce 1989 jsme se přejmenovali na Český zahrádkářský svaz.
Svoji činnost provozujeme v prostorách kulturního zařízení ČZS za Obecním úřadem více jak čtvrt století. V průběhu let se z budovy, kde se zpracovával tabák, postupně vybudovalo zařízení se zasedací místností, kuchyňkou, sociálním zařízení, technickými prostory např. pro zabíjačky, menší dvůr a sklad. Organizace má 50 členů, jádro spolku tvoří místní vinaři. Tito jsou ve spolkové činnosti zaměření zejména na vinohradnictví a vinařství. Hospodaření spolku má podporu u obce, spoluobčanů a různých organizací. Občané využívají toto zařízení pro soukromé oslavy, školení a vzdělávání. Obec pak pro svá jednání.

Současná činnost
Hlavní aktivity členů se zaměřují na dobudování prostorů zahrádkářského svazu. ČZS spolupracuje s obcí a poskytuje své prostory pro její činnost. Obec poskytuje dotace na neinvestiční ale i investiční činnost ČZS. V rámci těchto dotací tak byl např. realizován přístřešek pro uložení dřeva, vinařských beden a dalšího materiálu ve svém zařízení, přičiněním členů výboru ZO ČZS, Lutesu s.r.o., a dalších ochotných rukou. Tím se zlepšila obslužnost a provoz zařízení ČZS. Provedla se úprava prostranství celého dvora a dláždění, včetně venkovního posezení za pomoci stavební firmy Plus za podpory pana Josefa Anovčina. V roce 2007 byl vybudován venkovní krb a stabilní otevřené ohniště vhodné ke grilování. Loni bylo realizováno zastřešení venkovního posezení a pro rok 2009 se chystá kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. V sále byla realizována úprava podhledů v sálu v rámci zajištění lepší akustiky. Jsme rádi, že v letošním roce se zvýšilo využívání prostorů ČZS a proto našim cílem je neustálé vylepšování tohoto prostředí. 
Kontatní osoba Olga Molnárová, tel. 732 707 621.

Některé z akcí
Naši vinaři (pátečníci) pořádají každý první pátek v měsíci setkání v ČZS svých členů a zájemců z řad spoluobčanů. Tato akce začíná v zimním období od 18:00 hodin, v období letním od 19:00 hodin. V přátelské atmosféře se mohou zájemci seznámit s názorem na přinesená vína a porovnat s víny místních odborníků. Mohou získat informace o vadách vína, možnostech nápravy, agrotechnice, legislativě, výstavách, atd. Členové a ostatní zájemci se zúčastňují degustací a výstav vín, Salonu vín ve Valticích, Vinexu, aj. poskytujeme také vzorky vín na místní výstavy do Mikulčic, Josefova, Dolních Bojanovic, Rohatce a dalších.