Přestupková komise

Přestupková komise

Komise pro projednávání přestupků Obce Lužice

Komise projednává přestupky na základě § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, proti

  • pořádku ve státní správě,
  • pořádku v územní samosprávě,
  • veřejnému pořádku,
  • občanskému soužití,
  • majetku,
  • a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon.

Komise projednává předmětné přestupky na základě oznámení doručeného
Policií České republiky nebo na základě oznámení Obecní policie Lužice.

Oznámení může učinit i kdokoliv z občanů. Na základě takto učiněného oznámení,
a po prověření jeho opodstatněnosti, zahájí komise v dané věci přestupkové řízení.

Složení komise pro projednávání přestupků:

Předseda:  Mgr. Luděk Machů
Členové:    Mgr. Ing. František Červinek
                   Mgr. Lucie Skutecká
                   Lucie Jurasová

Činnost Komise pro projednávání přestupků Obce Lužice byla zahájena s účinností
od 1. ledna 2014.