Vodní skauti

Vodní skauti

Vodní skauti


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vodní skauti

Líbí se vám myšlenky skautingu?

Více informací naleznete na adrese www.luzice.skauting.cz
Naše akce poznáte nejlépe osobně nebo na adrese zonerama.com/SkautiLuzice

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Chcete, aby se Vaše dítě mohlo věnovat i poznávání krásy přírody nejen z pevné země, ale i z paluby pramice či kánoe s romantikou námořníků...

V našem rodinném vodním skautingu nás čeká hodně dobrodružství,
které s sebou skauting i vodáctví přináší?

Bezpečnost nejen na vodě je v našem rodinném skautingu prioritou, věnujeme se i ale i všestrannému rozvoji každého benjamínka, světlušky i vlčete, skautky i skauta.

Náš rodinný skauting lze nejlépe charakterizovat plakátem s textem:
TÁTO, MÁMO! zažij se mnou pořádné DOBRODRŮŽO!!!
přidej se k nám, budeme...
PRŮZKUMNÍCI na výletech do okolí
CYKLISTI I CESTOVATELÉ na výpravách do míst, kde to neznáme
TÁBORNÍCI A DOBRODRUZI ve stanu i na chatě dál od domova
VODÁCI A PLAVCI všude tam, kde bude dost vody na naše lodě

Pro děti (2+ věku) a jejich rodiče. Nemusíme nikam chodit pravidelně. Stačí, když budeme členy vodáckého oddílu rodinného skautingu. Naplánujeme společné rodinné výlety, víkendové pobyty pod stanem nebo na chatě, zúčastníme se zajímavých akcí v okolí, např. drakiády nebo neckyády a vypravíme se na vodáckou výpravu na Moravu nebo Dyji a všude tam, kde bude dost vody na naše pramice a kajaky.
 
Kontakt:
Vůdce oddílu - Lenka, tel.: 775 662 297
Organizace - Mira, tel.: 724 986 076, miroslav.havlik@seznam.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rodinný vodní skauting
– TÁTO, MÁMO, ZAŽIJ SE MNOU DOBRODRŮŽO!

Máte na své malé děti tolik času, kolik by jste opravdu chtěli? A prožíváte ten čas naplno?
Nejdřív jsme si vystačili s jednoduchými podněty doma, na dvoře a na zahradě. Ale pak jsme si uvědomili, že chceme s našimi dětmi prožít víc. Že jim chceme ukázat vše možné a krásné, víc jim přečíst, víc je seznámit s okolním světem, víc s nimi zažít, ale víc času než dosud na to nemáme. Věděli jsme však, že přijde také doba, kdy začnou naše děti chodit do školy a společného času bude čím dál méně. Najdou si už vlastní kroužky a aktivity, kamarády a kamarádky a možná ani my sami nebudeme mít možnost si vyšetřit chvíle s nimi nejmilejší. A přitom čas tak rychle běží… 

Být sběratelem zážitků a za každou cenu časovou i finanční sjíždět kdejakou akci, zábavní atrakci, pasivně přijímat jen program, který pro nás nachystají jiní a třeba si i za to nechají oprávněně dobře zaplatit, asi není úplně naším cílem. Vždyť obvykle ani to finančně nejdražší nebývá často nejlepší!.
Našli jsme si tedy vlastní cestu, která však všechny výše uvedené činnosti spojuje dohromady. Společným mottem se stalo heslo: „TÁTO, MÁMO, ZAŽIJ SE MNOU DOBRODRŮŽO!“ Navíc se nám podařilo oslovit několik přátel, kteří mají podobné zájmy i podobně staré děti. Nejsme to tedy jen my, kdo dětem přináší radost ze společně strávených chvil při průzkumu okolí, výletech do míst, kde to známe i neznáme, při dobrodružství na souši i na vodě a na lodích zvlášť vhodných pro malé děti - skautských pramicích. Ale především děti nám rodičům přináší velkou radost, když si spolu se svými vrstevníky před našima očima hrají a objevují svět přirozeně krásný, svět přírody a života lidí kolem nás.

Chceme, aby naše děti byly samostatné, aby si uměly poradit ve všech situacích, aby měly dost sebevědomí nestydět se prosadit, ale zároveň pokory a úcty k ostatním. A tohle všechno jsou vlastně principy skautingu. Tak proč nebýt zrovna oddílem rodinného skautu?

Proč zrovna vodní skauting?
Protože voda a vodácké výpravy jsou neopakovatelné. Patří k nám, patří k Lužicím, patří k Moravě, k Dyji, patří k celému Podluží i k našemu kraji. A když po čase strávené na vodě přirazíme s loďmi na břeh, můžeme se věnovat i průzkumu a hrám na pevnině. Už jsme takto několikrát sjeli osypané břehy řeky Moravy, sjížděli jsme řeku Dyji a cílů je stále v našem okolí dost a dost.

Chceme pro naše děti uspořádat příměstský tábor v létě, jarní a podzimní výpravu za dobrodružstvím, chceme s nimi pouštět draky, chceme s nimi prožít Advent, Vánoce i Velikonoce v tradici, jakou nám zanechali naši předkové, chceme s nimi něco smysluplně vyrábět, dát jim vzory, které sami ctíme a večer při táboráku si s nimi i zazpívat. Nebráníme se ani jít v kroji, vždyť jsme z Lužic a k těm přece kroj taky neodmyslitelně patří.

Kolik času na to vlastně všechno máme?
Ne tolik, kolik bychom asi sami chtěli. Pár let, než děti povyrostou a najdou si svobodně vlastní nezávislý program a nás budou potřebovat jen, když po nás sami něco budou chtít. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vodní skauti
Divukrásná Zámecká Dyje, foto M. Havlík
 

Vodní skauti
Hrkáš, hrkám,hrkáme, po dědině trajdáme, foto M. Havlík
 

Vodní skauti
Morava II. - účastníci výprava, foto M. Havlík
 

Vodní skauti
Oddílová schůzka - Rodinný vodní skauting, foto Miroslav Havlík
 

Vodní skauti
S vodníkem Tihelňákem 2018 na skautské pramici P550, foto R. Klvač
 

Vodní skauti
Vodní skauti na Bouzově, 17. 7. 2018, foto průvodkyně hradu
 

Vodní skauti
Vodní skauti na své korzárské plachetnici Pirát, 28. 7. 2018, foto R. Klvač