Rok 2010
5. Sochařské sympozium DŘEVO KÁMEN LUŽICE 2010
AUTORSKÉ LITERÁRNÍ ČTENÍ - 16. 7. 2010
BESÍDKA DĚTI MAMINKÁM - 9. 5. 2010
DEN DĚTÍ V AREÁLU TJ BANÍK LUŽICE - 29. 5. 2010
FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA - 13. 2. 2010
HODY A PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ - 3. - 6. 7. 2010
MYSLIVECKÁ VÝSTAVA - ZÁŘÍ 2009
NOVOROČNÍ KONCERT - 8. 1. 2010
PETANGOVÝ TURNAJ A MALÁ UKÁZKA KOVÁNÍ - 24. 7. 2010
PIETNÍ VZPOMÍNKOVÝ DEN PŘI PŘÍLEŽITOSTI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ LUŽIC A KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - 13. 4. 2010
PLES SPORTOVCŮ - 13. 2. 2010
PLES SRPDŠ - 13. 3. 2010
PRKAČCUP - 28. 8. 2010
PŘEHLÍDKA A PŘEDNÁŠKA O DRAVCÍCH PRO DĚTI Z MŠ A ZŠ - 21. 4. 2010
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKORNÍCH SOUBORŮ - 10. 4. 2010
PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU - 18. 11. 2010
ROZKVETLÉ LUŽICE 2010
S MIKULÁŠEM DO FRANCIE - 4. 12. 2010
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A PŘEDSTAVENÍ PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM - 28. 11. 2010
SPOLEČNÝ ADVENTNÍ KONCERT - 22. 12. 2010
VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA - 30. 7. 2010
VINOBRANÍ + BAREVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI - 11. 9. 2010
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE - 24. 11. 2010
VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI - MORENA - 31. 3. 2010
VÝSTAVA NA STARÉM KVARTÝRU - PRUTY, PRÚTKY, CO Z VÁS UDĚLÁME ...
ZAHRADNÍ SLAVNOST K 25. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY