Znak, prapor a pečeťPEČEŤ

Pečetidlo datované rokem 1604 představuje mosazný kotouč o průměru 29 mm se zrcadlově obráceným rytým obrazem pečeti. Držadlo kotouče je jednoduché, dřevěné. V kulatém pečetním poli je renesanční štít a v něm dva obrazové symboly tehdejších Lužic: svisle stojící rádlo (nářadí na kypření půdy oráním) a pokosem stojící štěpařský nůž. Volní místa pečetního pole i štítu jsou ozdobena pěti kvítky. Součástí pečetního pole je legenda, čili opis. Legenda je napsána v jazyce latinském a zní: + SILIGIUM + LUZIC + 1604 +. Na vnějším okraji je legenda lemována provazcem a linkou a na vnitřní straně linkou (heraldický popis pečetidla je převzat z publikace vypáře okresních archívů, TEPS 1989, s. 56). Otiskem pečetidla do vosku vznikla pečeť, která byl hlavním ověřovacím prostředkem obcí vyhotovovaných listin a listů.
 

 

LužicePečeťPečeť

 

ZNAK

Zelený štít, v něm pod stříbrným položeným vinařským nožem - kosířem se zlatou rukojetí zlatý  naftařský kozlík, provázený vpravo dole a vlevo nahoře stříbrnou hvězdou.

 

PRAPOR
 
Prapor obce tvoří tři svislé pruhy: zelený, žlutý a zelený - v poměru 3:1:2. V žerďovém pruhu je bílý vinařský nůž - kosíř se žlutou rukojetí, hrotem nahoru a ostřím obráceným k vlajícímu okraji a dvěma bílým šesticípím hvězdám pod sebou.

 

 

 

prapor