Rozpočtové dokumenty

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Dokumenty (schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled,
schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet)
naleznete v levém menu. 

Do listinné podoby uvedených dokumentů
je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Lužicích, 
budova B, mzdová a provozní účtarna,
v úřední hodiny, tj. pondělí a středa
7-11:30 hod. a 12:30-17 hod.