Klub seniorů

Klub seniorů Lužice

Občanské sdružení Klub seniorů vzniklo v lednu 2005. V současné době má cca 137 členů. Členové pravidelně pořádají různé kulturní akce, např. Josefovské zábavy, Posezení s seniory, atp. Také pořádají zájezdy do divadel na různá divadelní představení a pravidelně zájezdy na koupání do lázní v Hodoníně, poznávací zájezdy.  

Přihlášku do Klubu seniorů si je možné vyzvednout  u paní Repíkové. Členský příspěvek je 120 Kč.
 
Kontakt:
Klub seniorů, Česká 1, 696 18  Lužice
seniori.luzice@seznam.cz
 
Složení rady Klubu seniorů:
Předseda: Soňa Repíková, tel. č. 725 425 406

Místopředseda: Stanislava  Šimánková

Jednatel: Ludmila Kozumplíková

Pokladní: Jitka Sedláková

Kulturní + sociální věci: Miroslava Úlehlová

Kronikář: Zdenka Kalužíková

Členové: Marie Dvořáčková, Eliška Škodová

Desítkářky: Jana Pelikánová, Jitka Nosálová, Ludmila Plisková, Miroslava Nováková, Zdenka Kalužíková, Eliška Škodová, Marie Matulková, Jarmila Vávrová, Marie Sedláčková

Osoby oprávněné jednat jménem sdružení: Soňa Repíková, Stanislava Šimánková, Eva Bartošová.

Revizní skupina: 
Předseda: Jana Laubová
Členové: Anna Žemberyová, Milada Kadalová

 

Cyklovýlety
Klub seniorů Lužice Klub seniorů Lužice

Výlety 
Klub seniorů Lužice Klub seniorů Lužice

Josefská zábava
Klub seniorů Lužice Klub seniorů Lužice

Posezení s písničkou
Klub seniorů Lužice Klub seniorů Lužice