Klub seniorů

 
KLUB SENIORŮ

Občanské sdružení Klub seniorů vzniklo v lednu 2005. V současné době má cca 137 členů. Členové pravidelně pořádají různé kulturní akce, např. Josefovské zábavy, Posezení s seniory, atp. Také pořádají zájezdy do divadel na různá divadelní představení a pravidelně zájezdy na koupání do lázní v Hodoníně, poznávací zájezdy.  

 
Přihlášku do Klubu seniorů si je možné vyzvednout  u paní Repíkové. Členský příspěvek je 120 Kč.
 
 
Kontakt:
 
Klub seniorů
Česká 1
696 18  Lužice
 
 
 
Složení rady Klubu seniorů:
 
Předseda: Soňa Repíková
Místopředseda: Stanislava Šimánková
Jednatel: Ludmila Kozumplíková
Pokladní: Eva Bartošová
Kulturní: Zdenka Bílíková
Kronikář: Zdenka Kalužíková
Členové: Eliška Škodová,
Marie Dvořáčková

Sociální věci:       Miroslava Úlehlová


Desítkařky:
Jana Pelikánová, Jitka Nosálová, Miroslava Nováková, Božena Kličková, Zdenka Kalužíková, Ludmila Kozumplíková, Eliška Škodová, Růžena Kubišová, Marie Sedláčková.

 
Osoby oprávněné jednat jménem sdružení: Soňa Repíková, Stanislava Šimánková, Eva Bartošová.

Revizní skupina:
 
Předseda: Jana Laubová
Členové: Anna Žemberyová
  Milada Kadalová

 
 

Josefská zábava