Informace o zveřejnění dokumentů o hospodaření


Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Dokumenty (schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled,
schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet)
byly zveřejňovány dokumenty do 2. pololetí roku 2023
https://www.luziceuhodonina.cz/samosprava/rozpoctove-dokumenty/

Od 2. pololetí 2023 jsou dokumenty zveřejňovány zde
https://www.luziceuhodonina.cz/urad/uredni-deska/rozpoctove-dokumenty/


Do listinné podoby uvedených dokumentů
je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Lužicích, 
budova B, mzdová a provozní účtarna,
v úřední hodiny, tj. pondělí a středa
7-11:30 hod. a 12:30-17 hod.