Poplatky
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu