Poplatky

Reklama, inzerce v kabelové televizi, v Lužickém zpravodaji a hlášení místního rozhlasu


Inzerát nebo reklama v místí kabelové televizi (infokanál):

Cena:
1. týden - 1 den/1 stránka = 20 Kč
2. týden a další týden - 1 den/1 stránka = 30 Kč
(Inzerce je vysílána pouze v pracovní dny, o víkendech je vysílán týdeník televize Slovácko, tudíž je za 1 týden považováno pouze 5 dní).
Podklady je možno zaslat v pouhém textu v e-mailu, ve wordu či jako obrázek (.jpg, .bmp) nebo ve formátu .pdf. S ohledem na čitelnost na obrazovkách doporučujeme použít v případě inzerátu ve formě obrázku či pdf velikost písma nejméně 32 Arial (nebo odpovídající). (Prezentace kabelové tv je vždy aktuálně umístěna na webových stránkách obce, viz: AKTUALITY-INFORMACE InfokanálHlášení místního rozhlasu:

Hlášení místního rozhlasu:

Zveřejnění zprávy, reklamy, inzerce, prodeje atd. 70 Kč / 1 hlášení / max. 250 znaků. 
Hudební blahopřání 70 Kč / 1 hlášení + písnička na přání.
Platba na pokladně OÚ.

Obvyklá doba hlášení:
PO - PÁ dopoledne v 9:40, odpoledne v 17:00 hod.
V jinou můžou být zveřejňována mimořádná hlášení, smuteční hlášení a hudební blahopřání. 

Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.) a právo zkrátit nebo upravit nepřiměřeně dlouhý text.

Hlášení přijímáme nejpozději den předem. 
 

Reklama v Lužickém zpravodaji:

Lužický zpravodaj má rozměry 147x210 mm.
Inzerce je zpoplatněna následujícím způsobem:

celá strana - 1.000 Kč
1/2 strany -    500 Kč
1/3 strany -    350 Kč 

Inzerát je možno zaslat na lorencova@luziceuhodonina.cz (typ souboru: jpg, doc, pdf popř. bmp nebo i jen jako pouhý text v e-mailu, který do grafické podoby upraví grafik tiskárny). 
Platba se pak provádí po vydání Zpravodaje na pokladně OÚ.