Výbory ZO

Výbory ZO

Kontrolní výbor
Předseda:    
Mgr. Zbyněk Hromek

Členové:
Ing. Jiří Molnár
Ing. Michal Poláček
Ing. Bc. Štěpán Prygl
Bronislava Tomanová

 
 
Finanční výbor
Předseda:        
Ing. Milan Foldyna

Členové:
Ing. Přemysl Kyselák
Ing. Vojtěch Marada 
Ing. Olga Molnárová
Ing. Jana Viktorínová