Výbory ZO

Výbory ZO

Kontrolní výbor
Předseda:    
Mgr. Zbyněk Hromek

Členové:


 
 
Finanční výbor
Předseda:        
Ing. Olga Molnárová

Členové: