Rok 2009
3. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ 17. 5. 2009
4. Sochařské sympozium DŘEVO KÁMEN LUŽICE 2009
4. Sochařské sympozium DŘEVO KÁMEN LUŽICE a Kovářská dílna 2009
ADVENT 2009
ATELIÉR 9. - 19. 6. 2009
BĚH BOBA ZHÁŇALA - HRUŠKY - 12. 10. 2009
BESÍDKA KE DNI MATEK 10. 5. 2009
DEN DĚTÍ NA LUŽÁKU 29.5.2009
DEN DĚTÍ V AREÁLU TJ BANÍK 30. 6. 2009
FAŠAŇKOVÁ OBCHŮZKA A MAŠKARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA 21. 2. 2009
HODY + PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ 2009
JARNÍ SLAVNOSTI 5. 4. 2009
JOSEFSKÁ ZÁBAVA 21. 3. 2009
KAPLIČKA - PŘEMÍSTĚNÍ
KOMISE VESNICE ROKU - HODNOCENÍ SOUTĚŽE 1. 6. 2009
KOVÁŘSKÁ DÍLNA 25. 7. 2009 + REPORTÁŽ
KROJOVÝ PLES 17. 1. 2009
LUŽICE BURČÁK OPEN 2009 19. 9. 2009
NOC S ANDERSENEM 3. 4. 2009
PIETNÍ AKT PŘÍ PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ ŠTĚPÁNA KURKY 2. 9. 2009 + VIDEO
PLES REGIONU PODLUŽÍ 6. 3. 2009
PLES SPORTOVCŮ 14. 2. 2009
PLES SRPDŠ 7. 3. 2009 + VIDEO
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 16. 11. 2009
PREZENTACE NAŠÍ OBCE PŘED HODNOTÍCÍ KOMISÍ V RÁMCI CELOSTÁTNÍHO KOLA VESNICE ROKU 2009 - 3. 9. 2009
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. 9. 2009
PŘEVOZ VÁNOČNÍ STROMU Z UL. V CHALUPÁCH K OBECNÍMU ÚŘADU - 18. 11. 2009
REKONSTRUKCE UL. VELKOMORAVSKÁ - III. A IV. STAVBA
ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍDY ZŠ JAROSLAVA DOBROVOLSKÉHO LUŽICE - 24. 6. 2009
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JAROSLAVA DOBROVOLSKÉHO 23. 1. 2009 + REPORTÁŽ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ OPRAVENÉHO STARÉHO KVARTÝRU
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2009 V JIHOMORAVSKÉM KRAJI - AREÁL CIHELNA 24.8.09
STARÝ KVARTÝR - REKONSTRUKCE BUDOVY
VETERÁN CUP - TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER - 20. 6. 2009
VINOBRANÍ + BAREVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 12. 9. 2009
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2009 - TUČÍN 23. 10. 2009
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ROZKVETLÉ LUŽICE 2008 15. 1. 2009
VÝSTAVA - CO SE SKRÝVÁ ZA VRATY Č. P. 70 - 12. a 13. 9. 2009
VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
ZAHLAZOVÁNÍ NÁSLEDKŮ HORNICKÉ ČINNOSTI - DEKONTAMINACE ZEMINY PRO TĚŽBU ROPY V K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA