Rok 2009

VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY


VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYVÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Foto: Petra Lorencová