Klub česko-francouzského partnerství
 
 KLUB ČESKO - FRANCOUZSKÉHO PARTNERSTVÍ
http://www.klubcr-fr.cz/

Občanské sdružení
„Klub česko-francouzského partnerství“
vzniklo na ustavující schůzi 22.02.2009.

Sešlo se 18 z 30 přihlášených členů a byl zde zvolen výbor,
předseda, místopředseda, revizní komise
a byly odhlasovány stanovy a členský příspěvek 100,- Kč ročně.
Myšlenka navázání družby mezi obcemi Lužice a Isdes
vznikla na popud manželů Peckových z Lužic a manželů Johanových z Isdes.

Dohodu podepsali starostové obou obcí
ISDES a LUŽICE v roce 2005.


Obec zorganizovala několik setkání jak na naší,
tak na francouzské půdě, které se setkaly s kladnou odezvou.
Mnoho teenagerů si vzájemně dopisuje a několik našich spoluobčanů
si začíná osvojovat francouzský jazyk.
Na těchto základech chceme pokračovat a organizovat další setkání,
kde se budou lidé vzájemně poznávat a navazovat nová přátelství.

Chceme, aby každý zájemce měl možnost poznat malebné krajiny
a krásné okolí zámků kolem řeky Loiry
a hlavně pohostinnost a otevřenost místních obyvatel.
Uvítáme každého nového zájemce
o členství v klubu.