2. místo v celostátní soutěži o nejlepší zpravodaj, Velehrad 4.7.2013
8. Sochařské sympozium 11.7. - 2. 8.2013
8. Sochařské sympozium 11.7. - 2. 8.2013
Barevné odpoledne pro děti 14.9.2013
Brigáda ke Dni Země 13. 4. 2013
Cimbálová muzika na dni včelařů ve Skalici 11.5.2013
Cyrilometodějské hody 6.-9.7.2013
Fašaňková obchůzka a fašaňková zábava 9. 2. 2013
Kočovné divadlo "O knížeti Václavovi" 17.8.2013
Krojový ples 12. 1. 2013
Literární čtení na Cihelně 12.7.2013
Lužice Burčák open 21.9.2013
Lužická laťka 7. 3. 2013
Pietní akt k výročí osvobození obce 12. 4. 2013
PoĎchoĎ 18-20.5. 2013
Prkačcup 31. 8. 2013
Přehlídka dětských souborů na Podluží - Moravský Žižkov 24. 3. 2013
Sportovní den dětí na Baníku 1.6. 2013
Taneční besídka 16.5. 2013
Ukončení plavecké sezony 2013 na Cihelně
Vánoční jarmark a rozsvícení stromu 1. 12. 2013
Velikonoční výstava na starém kvartýru 22. 3. 2013
Vernisáž sochařského sympozia na Cihelně 2.8. 2013
Vítání občánků 24. 3. 2013
Vítání občánků 6. 10. 2013
Vynášení Moreny 27. 3. 2013
Výstava králíků, holubů a drůbeže 21. 9. - 22. 9. 2013
Výstava Starý kvartýr - Vernisáž výstavy "Jsme tady už deset let" 28.6.2013
Výstava Šikovné ruce 11. 1. 2013
XV. štafetový běh o pohár Boba Zháňala, Hrušky 7.10.2013
Zpěváčci Podluží 14. 4. 2013