Rok 2016
Rozloučení se starým rokem a ukončení plavecké sezóny 2016 - 31. 12. 2016
Vánoční koncert - 16. 12. 2016
Setkání dětských folklorních souborů Regionu Podluží - 10. 12. 2016
Mikulášská projížďka, S Mikulášem do Francie a Beseda Biketour Lužice-Isdes - 3. 12. 2016
Vernišáž výstavy na Starém kvartýru "Nastrojme sa do vlňáků, obujme sa do čižem"
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu - 27. 11. 2016
Posezení s písničkou pro seniory - 12. 11. 2016
Vítání občánků- 13. 11. 2016
1. školní den
Den kopce
Lužické vinobraní
Prkačcup
Prázdninová cesta za pokladem
Lužická míle
Návštěva ISDES
Na kole dětem - 7. ročník cyklotour - 4. etapa
Sportovní Den dětí
Vítání občánků 15. 5. 2016
Beseda pro seniory "Bezpečně na kole i pěšky"
Jarní úklid ke Dni Země
Odhalení pamětní desky v Mauthausenu
Josefovská zábava
Letecké pohledy na Lužice v zimě 2016
Maškarní bál