SPOLKY

Spolková činnost v obci


K pestrému společenskému životu v obci po celý rok výrazně přispívá bohatá spolková činnost. Jejich počet a zájem občanů zapojovat se do společenského života postupně roste, i když jejich aktivizace po oddělení od Hodonína trvala několik let.

Obec velmi podporuje činnost těchto organizací po stránce materiální i finanční, protože jsou pro život a rozvoj obce nepostradatelné. Společenské organizace a jejich členové se převážně bezplatně svou činností, organizací společenského, kulturního, sportovního života, opravami a údržbou svého majetku formou brigád nebo sponzorských darů, podílejí na realizaci obnovy obce. Jsou nositeli tradičních hodnot venkova – pomáhají udržovat tradice, vztah k obci, přírodě, velmi přirozeně přispívají k výchově dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury, historie, ochrany přírody atd. Dávají občanům možnost setkávat se, efektivně využívat volný čas. Dobrovolná, nezištná práce pro druhé je hodnota, která by se z naší společnosti neměla vytratit.  Je opakem lhostejnosti, se kterou se ve společnosti často setkáváme. Každoročně na základě žádostí přiděluje obec spolkům účelové dotace na činnost a investice v celkové částce cca 1,5 mil. Kč.

Pro potřeby spolků byla v letech 2006–2009 zrekonstruována budova Starého kvartýru. V roce 2011 bylo vybudováno Včelařské arboretum Kratiny. V roce 2012 byl opraven rodinný dům pana Blažka za obecním úřadem na klubovnu – středisko mládeže pro oddíly Junáků a Brontosaurů. V roce 2018 bylo opraven domek na ulici Pekařská pro depozitář muzejního spolku. V roce 2020 byla zahájena rekonstruce sokolovny. 

Z knihy Lužice ve 21. století, str. 144

 

Přehled jednotlivých spolků a jejich představení naleznete v levé části tohoto menu. 


Každoročně se téměř všechny spolky, včetně školství, prezentují na společné akci Den kopce,
která se koná vždy v měsíci září u kopce U Vrchnice. 

Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci
Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci
Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci  Spolková činnost v obci

Fotografie ze Dne kopce 2019, foto: Petra Lorencová