Rada obce

Složení RO


RADA OBCE

Mgr. Tomáš Klásek – starosta
Ing. Jakub Buchta – místostarosta
Ing. Jiří Domanský – člen rady obce
Jan Pecka – člen rady obce
Petr Slatinský – člen rady obce