Rok 2007
2. Sochařské sympozium DŘEVO KÁMEN LUŽICE 2007
FAŠAŇK - 17. 2. 2007
HODY - 7. - 10. 7. 2007
LUŽICKÝ KULTURNÍ ADVENT
PLES SRPDŠ - 6. 3. 2007
POLOŽENÍ KAMENE SYMBOLIZUJÍCÍ LIST ŽIVOTA - 5. 11. 2007
ROZKVETLÉ LUŽICE
VINOBRANÍ - 15. 9. 2007
VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V ROCE 2007 A 2008