Rok 2012
5. ples sportovců 11. 2. 2012
7. Sochařské sympozium DŘEVO KÁMEN LUŽICE 2012
Barevné odpoledne pro děti 15. 9. 2012
Burčák open 22. 9. 2012
Cyrilometodějské hody 7. 7. - 10. 7. 2012
Fašaňková obchůzka a fašaňková zábava 18. 2. 2012
Fotografování do knihy o krojích Podluží
Francie - Isdes 11. - 17. 7. 2012
III. ročník závodu PRKAČCUP 25. 8. 2012
Josefská zábava klubu seniorů 17. 3. 2012
Krojový ples 28. 1. 2012
Lužická laťka 23. 2. 2012
Lužické vinobraní 15. 9. 2012
Petang a country večer 28. 7. 2012
Pietní akt k 67. výročí osvobození obce RA 13. 4. 2012
Rodinné putování za vodníkem Tihelňákem 19. 5. 2012
Rozkvetlé Lužice 2012 - vyhodnocení 6. 11. 2012
Růže pro válečné veterány - 13. 11. 2012
S Mikulášem do Francie - 8. 12. 2012
Slavnostní otevření cyklostezky Hodonín - Lužice 13. 9. 2012
Slavnostní otevření klubovny - Junák a Brontosaurus - 5. 10. 2012
Sportovní den dětí na Baníku 2. 6. 2012
Ukončení plavecké sezóny 31. 12. 2012
Vernisáž výstavy Obrazy Jaroslav Pecka 4. 4. 2012
Vítání občánků 11. 3. 2012 a 30. 10. 2012
Výstava Libor Komosný - oděvní designér - 30. 11. 2012
Zpěváčci Podluží 14. 4. 2012