Historie

 

REGION PODLUŽÍ

logo spodekNaše obec patří do části Moravského Slovácka zvané Podluží. Tento malebný kout naší země je především známý folklórem, dobrým vínem, srdečností a pohostinností lidí, kteří v něm žijí. Rovinatý kraj s nedohledným obzorem, posetý ovocnými sady a vinohrady, lužní lesy v povodí řeky Moravy s rozsáhlým biotopem, to všechno k našemu kraji neodmyslitelně patří.

30. listopadu 2001 byl založen svazek obcí Mikroregion Podluží, 10. února 2005 byl mikroregion nahrazen regionem. Vznik regionu byl motivován zájmem představitelů obcí o společný, jednotný a cílevědomý postup při získávání rozvojových dotací, programů, zlepšení komunikace a zapojení široké veřejnosti do rozhodování o své obci.

Starostové obcí se shodli na tom, že základním předpokladem pro naplnění tohoto záměru je vytvoření strategie rozvoje regionu.

 
Region Podluží se nachází v jihovýchodní části Jižní Moravy a jeho jedinečná poloha na rozhraní České republiky, Slovenské republiky a Rakouska, mu dává šanci stát se regionem evropského významu. Regionu Podluží má dobré dopravní napojení na dálniční komunikace vedoucí do hlavních měst těchto států - Prahy, Vídně, Bratislavy. Zásadní význam v dopravní obslužnosti regionu má mezinárodní železniční uzel Břeclav. Region se tak stává snadno a rychle dosažitelný z celé Evropy.
 
I když průmyslová výroby nemá na Podluží příliš hluboké kořeny, patří v současné době mezi priority regionu postupná revitalizace nevyužitých zemědělských a průmyslových areálů a podpora vzniku  nových podnikatelských příležitostí. Rozvoj regionu je však svázán také s rozvojem služeb a aktivit spojených s cestovním ruchem, zejména turistiky za vinařskými a folklórními cíly. Obce regionu nejsou od sebe mnoho vzdáleny a leží v poměrně rovinatém terénu, což umožňuje turistům a návštěvníkům regionu, při pěších a cyklistických výletech, snadněji poznat charakter oblasti, místní zvyky a život v obcích.
 

Více o Regionu Podluží naleznete na www.podluzi.cz.