Chrámový sbor

CHRÁMOVÝ SBOR LUŽICE 


Sbor působí ve své stávající podobě od konce roku 2005.
Po odstoupení původního sbormistra ve výše uvedeném roce, se všichni členové sboru zapojili do hledání nového sbormistra, což nebyla záležitost jednoduchá, neboť nelze zapomenout, že všichni členové sboru jsou amatérskými zpěváky a nebo lépe řečeno zpívajícími nadšenci (samozřejmě až na naše sólistky, které jsou naštěstí zpívajícími zpěvačkami).
Napadala nás různá jména, ať už to byli letití sbormistři z okolních obcí, či učitelé hudební výchovy a podobně.
Při naší smůle, že nemáme nikoho, kdo by občas zahartusil: „Výš, výš! Copak se neslyšíte?“, se do Lužic přistěhovala tehdy velmi nenápadná josefovská rodačka Květka Huspeninová, která velmi často vypomáhala při hře na varhany při bohoslužbách.
Pověřený člen sboru splnil svůj úkol na jedničku, takže jsme se všichni mohli jednoho podzimního dne roku 2005 setkat s naší nynější paní sbormistrovou. Jelikož se těžkého úkolu zkrotit nás a hlavně obětovat spoustu času ujala, můžeme s odstupem času s úlevou říct, že jsme ji tenkrát asi opravdu moc nevyděsili, přestože jsme se toho obávali.
Ihned při první příležitosti (vánoční mše), jsme zjistili, že naše sbormistrová je dar z nebes. Ovládá precizně hru na varhany, hudební nauku, dokáže nám všechno předzpívat a byť je de facto z nás všech nejmladší, dokáže nás vést rukou, nebojím se skoro napsat, až velmi tvrdou. Ano, zkoušky nám někdy seberou i hlas, hlasivky stávkují, ale výsledek, doufáme stojí za to.
Také jistě proto byla naše první společná zpívaná vánoční mše úspěšná a pak už jen následovaly další a další….
V našem repertoáru jsou písně známé i méně známé, využíváme všechny dostupné materiály, ať už jsou to velmi staré party z majetku lužické farnosti či farností z okolí, novější písně rytmické ze sbírky naší sbormistrové, či klasika jako jsou skladby Beethovena, Dvořákovo Largo a opatrně zakoušíme zvládnout i tak známou věc jako je Vánoční mše Jakuba Jana Ryby.
Je pro nás obrovskou vzpruhou také to, že na většině našich mší a jiných vystoupeních nás může doprovázet úžasně muzikální studentka brněnské konzervatoře Milenka Smutná, která díky svým elektronickým klávesám udělá i z mnohdy zpočátku (pro nás, protože jsme občas líní) „nehezkých“ skladeb naprosto skvělou záležitost.
Protože nám ale často tuto mladou slečnu „ukradne“ její škola a jiné povinnosti, jsme moc rádi, že na nás nezanevřela naše další varhanice Jana Opršalová, kterou její zaměstnání zavlálo až kdesi ku Praze a přesto vždy velmi ochotně pomůže a zahraje s námi. A my jsme moc rádi, že tyto muzikantky máme.
Náš chrámový sbor doprovází nejen všechny slavnostní bohoslužby v roce, ať už to jsou Vánoce, Velikonoční svátky, První svaté přijímání, hodovou bohoslužbu (což je vlastně oslava patronů našeho chrámu svatých Cyrila a Metoděje), dožínky, ale příležitostně je nám ctí zpívat i na bohoslužbách konaných k výjimečným událostem.
Mohli jsme si zazpívat již při církevních svatebních obřadech, na společné mši s našimi francouzskými přáteli z partnerské obce Isdes a bohužel (ale takový je život) i na několika posledních rozloučeních se zemřelými.
Každoročně se účastníme kulturního programu, který provází rozsvěcení lužického vánočního stromu, který zahajuje Lužický kulturní advent. Bylo nám ctí podílet se na společném Adventním koncertu s Hodonínským smyčcovým kvartetem v roce 2006. Především loni jsme si splnili naše velké předsevzetí. V letech 2008 a 2010 jsme uspořádali Předvánoční koncerty chrámového sboru, které, jak doufáme, potěšily všechny návštěvníky lužického kostela alespoň tak, jako nás.Chceš-li, Ty, kdokoliv, kdo právě čteš tyto řádky, přijď zpívat nebo hrát s námi. Uvítáme všechny nadšence, kteří se nebojí dřiny, dokáží obětovat svůj volný čas a rádi si zazpívají.


Kontakt:
sborluzice@seznam.cz, khusp@centrum.cz