Úřední deska

Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

vyhl. č. 294/2006 Sb.


Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do Parlamentu České republiky

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, KTERÉ SE KONAJÍ VE DNECH 23. a 24.9.2022

Informace dle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022


VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE KONAJÍ VE DNECH 23. a 24.9.2022

Informace dle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022)


USNESENÍ

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci


Záměr pronájmu budovy

Pronájem budovy Domu zdraví


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 23. a 24.9.2022

OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/rozpocet-svazku/strednedoby-vyhled-rozpoctu. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


OZNÁMENÍ - REGION PODLUŽÍ

schválený závěrečný účet svazku obcí Region Podluží a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněna zveřejněna na internetových stránkách Regionu Podluží https://slovackyregion.cz/podluzi/zaverecny-ucet-svazku?view=category&id=153 . Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout v kanceláři ekonomky Obce Lužice (budova fa. LUTES, s.r.o.), případně kancelář svazku obcí v Lanžhotě.


Účetní závěrka 2021

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 23. a 24.9.2022

Informace k volbám-Ministerstvo vnitra ČR


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ (změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

žádost o zveřejnění údajů


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy