Úřední deska

Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování


Záměr pronajmout části pozemku

parc. č. 2161/4 v k. ú. Lužice u Hodonína


Rozpočtové opatření č. 2/2024

Návrh závěrečného účtu obce Lužice za rok 2023

Návrh účetní závěrky obce Lužice za rok 2023

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy