Aktuality

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - Změna ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2021

Do odvolání není možné využívat vodu z vodního zdroje „ U Kohútku“

Stolní kalendář Regionu Podluží

Ozdobte s námi vánoční stromeček

Zachování internetu a televize po kabelové síti? Přepis smluv nutný do 30. listopadu 2020

LUTES s. r. o. - oznámení - voda na hřbitově a kontejnery na bioodpad

LUTES s. r. o. - prodej dřeva

Kontakt na poskytovatele internetových a televizních služeb po kabelové síti

Nový informační web (pilotní provoz) s aktuálními opatřeními a informacemi, týkající se onemocnění Covid – 19

Rozdíly příznaků mezi COVID-19 a chřipkou

DESATERO - doporučený postup pro COVID-19 pozitivní

Místní knihovna Lužice do odvolání uzavřena

Obecní úřad omezen provoz

Zajištění léků během karantény

Římskokatolická farnost - zrušeny bohoslužby

Finanční úřad - možnost odložení splátky daně

Výsledky Voleb do zastupitelstev krajů

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Úřední deska

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Lužice


REGION PODLUŽÍ

Návrh-Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2021 Informace o plnění rozpočtu za rok 2020 DSO Region Podluží


Ministerstvo zdravotnictví

mimořádné opatření


Usnesení o elektronické dražbě

Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků