Úřední deska

Návrh Rozpočtu obce Lužice na rok 2022

Rozpočet obce Lužice na rok 2022


MěÚ Hodonín

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích komunikace: silnice č. III/05531, silnice č. MK u obecního úřadu k.ú.: Lužice u Hodonína termín: 24.6. – 12.07.2022 akce: stanovení přechodného DZ Lužice-kulturní akce: I. výročí tornáda, Hody 2022 a stavba pódia


INFORMACE o konání XX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE

Dne 24.05.2022 v 17:00 hodin v sokolovně Lužice


Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 119B/21 ze dne 02.05.2022

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 119B/20 ze dne 02.05.2022

Odpadové hospodářství obce Lužice za rok 2021

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, § 60 odst. 4 ukládá obci způsobem umožňující dálkový přístup podat nejméně jednou ročně informaci o kvalifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.


Veřejná vyhláška FÚ pro Jihomoravský kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU 23. a 24.9.2022

Informace k volbám-Ministerstvo vnitra ČR


Vyúčtování položek vodného a stočného 2021

Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ (změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

žádost o zveřejnění údajů


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy