Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Všem dárcům děkujeme.


The municipality of Luzice has set up the transparent account
to help people affected by a natural disaster.
Account number: 123-3116370277 / 0100 at KB Hodonin.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Thank you to all donors.

Účet je viditelný zde / transparent account
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277
Aktuality

Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi

Jihomoravský kraj - setkání s občany

ZDRAVOTNICTVÍ

Aktuálně ze stavebního úřadu

Celodenní výlet pro děti z postižených oblastí do Aqualandu Moravia

Český červený kříž - příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyřizováním škod na majetku

Český červený kříž nabízí nově také finanční pomoc k obnově střech

Den splněných přání pro dětí z obcí postižených tornádem

Jídlo - strava - oznámení

Materiální pomoc

Mobilní pošta České pošty

MUDr. Výmolová - očkování COVID-19

Pracovníci SFPI - žádosti o dotace

Vrácení elektrocentrál

Odpoledne pro děti plné her a soutěží pro děti z postižených obcí

Starý kvartýr opět otevřen - Výstava Cestou necestou

Červený kříž pomáhá - Červnové tornádo v ČR

Jídlo - obědy pro občany z postižených lokalit

Místní knihovna - provozní doba srpen 2021

Česká asociace povinných z. s. - exekuce

MMR - Pomoc lidem zasaženým tornádem

Seznam kominíků

České dráhy - aktuální informace o provozu

Selfnet nebude dva měsíce účtovat poplatky za služby

Studny - zdroje pitné vody - bezplatné odběry

Informace k plánované odstávce vydání a vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů

Voda v Lužicích je pitná

Rozhodnutí hejtmana JMK - stav nebezpečí

TRANSPARENTNÍ ÚČET OBCE LUŽICE

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Městský úřad Hodonín

oznámení o změně v záměru a o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Mikulčice


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -