Aktuality

Oznámení - kolaudace sokolovny

Plošné očkování seniorů nad 80 let proti onemocnění COVID-19

Místní knihovna - v letošním roce prominuty čtenářské poplatky

Nový čtvrtletník obce Lužice 4/2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 28. 1. 2021

Informace ke Dnu otevřených dveří nově zrekonstruované sokolovny

Nalezeny klíče

Tříkrálová sbírka 2021 - možnost přispění do zapečetěných pokladniček

Místní poplatek ze psů - bezhotovostní platba

Tříkrálová sbírka 2021

Lužický zpravodaj č. 4/2020

Knihovna - PES 5

Finanční úřad - nechoďte - volejte - podejte

Výzva k pomoci při ochraně vodního zdroje

Obecní úřad - provozní doba v době nouzového stavu

Ozdobte s námi vánoční stromeček - fotografie

K zakoupení nový nástěnný kalendář žáků ZŠ Lužice na rok 2021

Oznámení o ceně stočného

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - Změna ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2021

Stolní kalendář Regionu Podluží

LUTES s. r. o. - prodej dřeva

Kontakt na poskytovatele internetových a televizních služeb po kabelové síti

DESATERO - doporučený postup pro COVID-19 pozitivní

Zajištění léků během karantény

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Úřední deska

Oznámení o ceně stočného

Ministerstvo zdravotnictví

mimořádné opatření


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -