Úřední deska

Záměr pronájmu na půdě ve stavbě občanského vybavení č.p. 220 na části pozemku p. č. 1839

k. ú. Lužice, obec Lužice


Záměr pronájmu na části pozemku p. č. 1370/1

k. ú. Lužice, obec Lužice


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace pro členy okrskových volebních komisí

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Informace o podmínkách kandidatury a o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy