Aktuality

Částka Sbírky zákonů č. 39/2021 (obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19)

Doporučené formuláře v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Informace ke krizovým opatřením

Místní knihovna Lužice - výtvarná soutěž pro děti

Ordinace Mudr. Výmolová - očkování proti covid-19

Videoreportáž Školy a koronavirus - ZŠ Lužice

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19. 3. 2021

Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11. 3. 2021

Postní almužna 2021

Nemocnice Hodonín - Důležité upozornění - Očkování proti Covid-19 (senioři 80+ a zdravotníci)

Knihovna - možnost bezkontaktního půjčení knih

Finanční úřad - nechoďte - volejte - podejte

UPOZORNĚNÍ - Poskytování zprostředkovatelských služeb za účelem úspory finančních prostředků

Tříkrálová sbírka - poděkování

Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy

Místní knihovna Lužice - celoroční soutěž Lovci perel

Místní knihovna - v letošním roce prominuty čtenářské poplatky

Místní poplatek ze psů - bezhotovostní platba

Lužický zpravodaj č. 4/2020

Výzva k pomoci při ochraně vodního zdroje

Oznámení o ceně stočného

LUTES s. r. o. - prodej dřeva

Kontakt na poskytovatele internetových a televizních služeb po kabelové síti

DESATERO - doporučený postup pro COVID-19 pozitivní

Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví

mimořádné opatření


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -