Úřední deska

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Záměr prodeje části pozemků p.č. 2854/1 a 2865/1 vše v k.ú. Lužice u Hodonína

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice I. třídy

Veřejná vyhláška MěÚ Hodonín - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství Sp.zn.: 14LH9964/2020-16212, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků