Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín. IBAN CZ4301000001233116370277.
Všem dárcům děkujeme.

The municipality of Luzice has set up the transparent account
to help people affected by a natural disaster.
Account number: 123-3116370277 / 0100 at KB Hodonin. IBAN CZ4301000001233116370277.
Thank you to all donors.

Účet je viditelný zde / transparent account https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277

Aktuality

Česko zpívá koledy

Rozsvícení vánočního stromu - ZRUŠENO

Vánoční výstava na Starém kvartýru

Zubní ordinace MUDr. Vája - zahájení činnosti

ZDRAVOTNICTVÍ

Kontejnery na bioodpad odvezeny

Zastavena voda na hřbitově

GasNet Služby - kontrola domovního rozvodu plynu

Grantová výzva na obnovu drobného podnikání a hobby

Sháníte řemeslníky?

Nemocnice TGM Hodonín - zákaz návštěv

Od 1. 11. 2021 otevřena pošta v Lužicích

Čtvrtletník obce Lužice 3/2021

Ukončení hrazení nákladů za uložení odpadu

Lužický zpravodaj č. 3/2021

Grant na obnovu zeleně

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Krádeže jízdních kol

Místní knihovna Lužice - setkávání s dílničkami pro nejmenší

Nalezen svazek klíčů

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - TKO Hrušky

Mobilní pošta České pošty

Místní knihovna - pondělní kreativní dílny pro dospělé

Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotační program na pomoc malým a středním podnikatelům

Informace EG.D

Oblastní charita Hodonín - pomoc lidem nekončí

Aktuálně ze stavebního úřadu

Červený kříž pomáhá - Červnové tornádo v ČR

Seznam kominíků

TRANSPARENTNÍ ÚČET OBCE LUŽICE

Úřední deska

Záměr prodeje částí pozemku

Záměr prodat část pozemku

Návrh rozpočtu Regionu Podluží 2022 a Informace o plnění rozpočtu Regionu Podluží v roce 2021

Region Podluží


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitostí, nacházejících se na území obce, u nichž osoba doposud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný, není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 01.08.2021. www.uzsvm.cz


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -