Aktuality

7. lužický Gulášfest

Dárky na míru - balíky DPD

Informace o kvalifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce Lužice za rok 2022

Slavnostní výlov rybníka Dvorský

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2023

Dětská ordinace v Domě zdraví

Koláč pro hospic

Čtvrtletník obce Lužice 3/2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19. 10. 2023

Rybářské závody

Zákaz rybolovu

Fit cvičení pro náctileté

Integrované šetření v zemědělství 2023

Místní knihovna Lužice - Kroužek

Místní knihovna Lužice - workshop šití Quiet Book

Sokolský běh republiky

Výzkum dopadů pomoci po tornádu

Cvičení na pohodu

Místní knihovna Lužice - Setkávání s dílničkami

Skleněné vzpomínky - výstava na Starém kvartýru

Přeložka elektrického vedení v ulicích Krátká, Růžová, Dvorní a Ke Koupališti

Milostivé léto 2023

ZDRAVOTNICTVÍ

Úřední deska

Veřejná vyhláška Městský úřad Hodonín

Opatření obecné povahy


Sdělení MěÚ Hodonín

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného


Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Lužice, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 12.04.2012.


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy akce: "Hodonín - I/51 - Oprava mostu ev. č. 51-001"


Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor dopravy

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Přechodná úprava provozu: "silnice I/51 Hodonín - státní hranice" "silnice I/55 Olomouc - Uherské Hradiště - Břeclav - státní hranice"


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy akce: "Hodonín - I/51 - Oprava mostu 51-001"


Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Veřejná vyhláška


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 16B/19 ze dne 02.05.2023


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Veřejná vyhláška

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽICE A OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ (změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem)


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy