Aktuality

Fotografie ze slavnostního otevření zahrady mateřské školy v Lužicích

Den dětí

Fotografie ze Dne matek

Dolní Bojanovice - Přijímací zkoušky do ZUŠ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24. 5. 2024

Program TJ Baník Lužice na následující dva víkendy

Pohádkový den pro rodinu

Župní slet

Odbor životního prostřední MěÚ Hodonín - Upozornění na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy

IBFF FIT KIDS

Starý kvartýr - Výstava "Když našich stařečků napadlo, hrát na dědině divadlo"

Lužický zpravodaj č. 1/2024

Informace o kvantifikovaných výsledcích odpadového hospodářství obce Lužice za rok 2023

Muzejní spolek - divadlo - žádost o zapůjčení/poskytnutí materiálů

Informace k uzavírce ulice Dlážděná + přemístění kontejnerů

Mateřská škola - Adaptační kroužek Broučci

Nová gynekologická ambulance v Domě zdraví

Varování před podvodnými SMS

Integrované šetření v zemědělství 2023

Úřední deska

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Návrh opatření obecné povahy


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - § 32 odst. 2 a 3

oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Lužice dle § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024 v pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hod. v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hod. místem konání voleb: - pro volební okrsek č. 1: budova sokolovny v Lužicích, Česká č.p. 450 – v pravé části sálu sokolovny pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem A - U, a čísla evidenční - Akátová, Bojanovická, Břeclavská, Březová, Česká, Dlážděná, Dobrovolského, Důlní, Dvorní, Havířská, Hradební, Jabloňová, Jarní, Ke Koupališti, Kolmá, Kratiny, Krátká, Lesní, Lomená, Na Pískách, Naftařů, Pekařská, Písečné, Ploštiny, Polní, Příční, Růžová, Sklářská, Šeříková, U Hájku, U Lidového domu, U Stadionu, U Staré šachty. - pro volební okrsek č. 2: budova sokolovny v Lužicích, Česká č.p. 450 – v levé části sálu sokolovny pro voliče s adresou bydliště v ulicích začínajících písmenem V-Ž, včetně ul. U Vrchnice a čísla evidenční - U Vrchnice, V Chalupách, V Uličce, Velkomoravská, Vinohrádky, Zahrádkářská, Záhumenní. !!Upozornění na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství!!


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - § 16

pozvánka první zasedání OVK pro okrsky č. 1 a 2 - svolání oznámení !!!povinné školení předsedové, místopředsedové, zapisovatelé - informace!!! Podle § 16 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., se tato pozvánka pokládá za doručenou dnem vyvěšení na úřední desce dne 08.05.2024.


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

plakátovací plochy


Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj


Porovnání položek pro výpočet stočného za rok 2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.


Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce

Volby do Evropského parlamentu - 7. a 8. června 2024


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Informace pro členy okrskových volebních komisí

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024 - Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Informace o podmínkách kandidatury a o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy