Úřední deska

Řád veřejného pohřebiště Obce Lužice

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK

sil. III/42222 Lužice, z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy při provádění akce: ,,Výlov rybníka Dvorský" Písečná u Lužic, od 19.-20.10. 2019


Záměr prodeje části pozemku

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihomoravského kraje - Oznámení -

Veřejná vyhláška

Sdělení - Odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Aktuality

Vánoční jarmark - informace pro prodejce

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Informace o stažení kontejnerů na bioodpad v zimním období

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 5. 11. 2019

Beseda Petra Grubera - Potomci Velkomoravanů na Slovácku

Dětská ordinace MUDr. Špačková Kučerová - dovolená

Vyhodnocení soutěže Rozkvetlé Lužice 2019

Místní knihovna uzavřena

K zakoupení kalendář Regionu Podluží

Mudr. Výmolová - dovolená

Upozornění pro majitele psů

Publicita projektu "Stavební úpravy školní dílny ZŠ Lužice"

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Hasičský záchranný sbor - bezpečnostní desatero

Výstava Lužická tvrz, její páni a poddaní

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Opětovné upozornění - kontejnery na bioodpad

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy

Informace MVČR pro spolky a bývalá občanská sdružení

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji

Ceník společnosti LUTES s. r. o. od 1. 1. 2019

Vodovody a kanalizace Hodonín - Změna ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019