Aktuality

Dětský den 2021

Očkování králíků

Sběr železného šrotu a barevných kovů

MUDr. Pernicová přijímá nové pacienty

Sběrný dvůr 8. 5. 2021 uzavřen

Vakcinace psů a koček

Upozornění - otrávené návnady na psy

VAK Hodonín - Vyúčtování položek vodného a stočného

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Zápis dětí do mateřské školy

Plánované přerušení dodávky služeb společnosti itself s. r. o.

Sčítání 2021 - aktuální informace

LUTES s. r. o. - prodej cihel

Adaptační strategie Regionu Podluží na změnu klimatu

LUTES s. r. o. - Upozornění

LUTES s. r. o. - prodej stavební buňky

Finanční úřad - nechoďte - volejte - podejte

UPOZORNĚNÍ - Poskytování zprostředkovatelských služeb za účelem úspory finančních prostředků

Místní knihovna Lužice - celoroční soutěž Lovci perel

Oznámení o ceně stočného

Kontakt na poskytovatele internetových a televizních služeb po kabelové síti

DESATERO - doporučený postup pro COVID-19 pozitivní

Úřední deska

Usnesení

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí


Vyúčtování stočné 2020

Vyúčtování položek vodného a stočného 2020

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Ministerstvo zdravotnictví

mimořádné opatření


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -