Úřední deska

Návrh rozpočtového opatření obce Lužice č. 1/2024

"Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí


INFORMACE o konání VIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE

VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE


Městský úřad Hodonín, Odbor stavební úřad

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy


Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Hodonín


Region Podluží

Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2024 Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Podluží na roky 2025 a 2026 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023


INFORMACE

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy