Úřední deska

Záměr prodat pozemek p. č. 182/2

Záměr prodat pozemek p. č. 2356/2

Záměr prodat pozemek p. č. 2317/2

Záměr prodat pozemek p. č. 2156/91

Záměr prodat pozemek p. č. 2155/16

Záměr prodat pozemek p. č. 2099/46

Usnesení - Dražební vyhláška

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání LV č.2497


Usnesení - Dražební vyhláška

o provedení elektronické dražby nemovité věci LV 613, podíl 1/28


VV OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na sil. III/05531 ul. Velkomoravská a místní komunikaci ul. Záhumenní v Lužicích


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -