Úřední deska

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lužice, místní komunikace ul. Velkomoravská


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020


Volby do zastupitelstev krajů 2020

VOLEBNÍ KAMPAŇ


Volby - Pozvánka na 1. zasedání OVK

Dražební vyhláška

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků