Úřední deska

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 20. a 21. září 2024

Informace v souladu s ustanovením §15 odst.1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, pro: politická strana, politické hnutí a koalice


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 20. a 21. září 2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 20. a 21. září 2024

Informace pro členy okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20. a 21. září 2024


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 20. a 21. září 2024

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 20. a 21. září 2024


Informace o zveřejňování dokumentů hospodaření obce

Závěrečný účet

Účetní závěrka

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky

v katastrálním území Lužice u Hodonína z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Aukční vyhláška č. EAS/BHO/049/2024 (4. kolo)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Hodonín


Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování


Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování


Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy