Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Hodonín -

Záměre prodeje pozemku

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 27B/2 ze dne 04.11. 2019 záměr prodeje pozemku v k. ú. Lužice u Hodonína, Obec Lužice: - pozemek parc. č. 2737 o výměře 178 m2, lesní pozemek,


Záměr prodeje pozemků

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 27B/1 ze dne 04.11. 2019 záměr prodat v obci Lužice pozemky


Záměr prodeje části pozemku

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 27B/3 ze dne 04.11. 2019 záměr prodeje části pozemku v k. ú. Lužice u Hodonína, Obec Lužice: - část pozemku parc. č. 869/12 o výměře 81 m2, ostatní plocha, dle GP č. 2654-234/2019 ze dne 15.10. 2019,


Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí

Veřejná vyhláška

veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -