Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení

zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Lužice, Břeclavská, Záhumenní, obnova VO+NN Lužice


Veřejná vyhláška - Oznámení

zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhů Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Údaje o celkovém vyúčtování vodného a stočného 2019

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.


Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí)

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství Sp.zn.: 14LH9964/2020-16212, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Aktuality

Vernisáž a výstava na Starém kvartýru - Propojení svařování

Černý den pro obce a kraje

Nalezen svazek klíčů

Nový kontejner na bioodpad

Nalezeny dětské dioptrické brýle

Očkování králíků

Sběr železa

ZUŠ Dolní Bojanovice - talentové zkoušky

LUTES s. r. o. - prodej židlí a stojanů na oblečení

Změny ve složení Rady obce Lužice a na pozici místostarosty obce

Daň z nemovitostí - informace z Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Sběrný dvůr - upozornění

Jak nyní nakládat s odpady?

Informace k místnímu poplatku ze psů

LUTES s. r. o. - žádost

Pošta Lužice - Oznámení o změně provozní doby

Dětská ordinace oznamuje

Oznámení praktické ordinace Mudr. Hany Výmolové

LUTES s. r. o. - Stočné od 1. 5. 2020

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020