Úřední deska

Informace o konání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lužice

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK

sil. III/05531 Lužice, výjezd vozidel ze stavby na sil. III/05531 ul. Velkomoravská v Lužicích v termínu od 10.09. 2019 do 31.10. 2019


Veřejná vyhláška

Sdělení - Odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

záměr prodeje všech rozvodů kabelové televize a internetu včetně příslušenství v obci Lužice

veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Aktuality

Čipování psů

Nalezen papoušek

Uzavřen obecní úřad

Fotografie ze Dne kopce

Reportáž z Lužického vinobraní

Lužice Burčák 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Videoreportáž z Prkačcupu

Dotazník pro obyvatele dobrovolného svazku Regionu Podluží

Hasičský záchranný sbor - bezpečnostní desatero

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 26. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 18. a 20. 9. 2019

Výstava Lužická tvrz, její páni a poddaní

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Záměr prodeje TKR

Opětovné upozornění - kontejnery na bioodpad

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy

Informace MVČR pro spolky a bývalá občanská sdružení

Kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji

Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018

Ceník společnosti LUTES s. r. o. od 1. 1. 2019

Vodovody a kanalizace Hodonín - Změna ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019