Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Všem dárcům děkujeme.


The municipality of Luzice has set up the transparent account
to help people affected by a natural disaster.
Account number: 123-3116370277 / 0100 at KB Hodonin.
IBAN CZ4301000001233116370277.
Thank you to all donors.

Účet je viditelný zde / transparent account
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277
Úřední deska

Návrh rozpočtu obce Lužice č. 4/2021

Ministerstvo zemědělství

MZE-49892/2021-16212


XVII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE

Volby do parlamentu ČR

Oznámení o možnosti převzít písemnost zn.: OÚL/SŘ/TP-EO-4/2021-899, č.j. 899/2021

Volby do parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí, koalici, jejíchž kandidátní listina byla zaregistrována (§14c odst. 1 písm. f)

Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Stanovení minimálního počtu členů OVK (dle § 14c odst. 1 písm. c) zákona )

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -