Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín. IBAN CZ4301000001233116370277.
Všem dárcům děkujeme.

The municipality of Luzice has set up the transparent account
to help people affected by a natural disaster.
Account number: 123-3116370277 / 0100 at KB Hodonin. IBAN CZ4301000001233116370277.
Thank you to all donors.

Účet je viditelný zde / transparent account https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116370277

Aktuality

Čtvrtletník obce Lužice 3/2021

Ukončení hrazení nákladů za uložení odpadu

29. 10. 2021 uzavřen obecní úřad

Stromy do zahrady

Lužický zpravodaj č. 3/2021

Spanilá jízda amerických aut - neděle 24. 10. 2021

MUDr. Bartoš nebude ordinovat

Grant na obnovu zeleně

Sokolský běh republiky

Starý kvartýr - Výstava Cestou necestou - otevřeno do 24. 10. 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Krádeže jízdních kol

Místní knihovna Lužice - setkávání s dílničkami pro nejmenší

Psycholog v naší obci

Nalezen svazek klíčů

ZDRAVOTNICTVÍ

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - TKO Hrušky

Mobilní pošta České pošty

Místní knihovna - pondělní kreativní dílny pro dospělé

Obecné zásady pro rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky "Lužice – tornádo" majitelům nemovitostí

Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotační program na pomoc malým a středním podnikatelům

Informace EG.D

Oblastní charita Hodonín - pomoc lidem nekončí

Aktuálně ze stavebního úřadu

Červený kříž pomáhá - Červnové tornádo v ČR

Seznam kominíků

TRANSPARENTNÍ ÚČET OBCE LUŽICE

Úřední deska

Veřejná vyhláška MěÚ Hodonín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitostí, nacházejících se na území obce, u nichž osoba doposud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný, není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 01.08.2021. www.uzsvm.cz


Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020


Dodatek č. 1 - T.J. Sokol Lužice

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 12.2.2020


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE k 01.08.2020 -