Úřední deska

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Důležité odkazy k opatřením , informacím apod.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY


Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice I. třídy

Veřejná vyhláška FÚ Hodonín

Daň z nemovitých věcí na rok 2020 (hromadný předpisný seznam čj. 1452404/20/3000-11460-705400)


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství Sp.zn.: 14LH9964/2020-16212, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020


Omezení úředních hodin Obecního úřadu v Lužicích

Na základě usnesení vlády č. 87 ze dne 15. 3. 2020 se upravují úřední hodiny Obecního úřadu v Lužicích do odvolání následovně: každé pondělí od 8–11 hodin a každou středu od 14–17 hodin. V ostatní dny je obecní úřad pro veřejnost uzavřen. V naléhavých případech kontaktujte úřad telefonicky na čísle 511 117 821 nebo jednotlivé pracovníky na mobilních číslech či e-mailech (viz menu Kontakty OÚ). Žádáme občany o zodpovědné chování vůči svému okolí a minimalizaci kontaktu na nezbytné případy. Děkujeme za pochopení.


Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice uzavřená podle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice

Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 5.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 3.3.2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 27.2.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lužice, ze dne 23.2.2018

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Aktuality

Informace ke sběru železa

Sbírka potravin a hygienických potřeb pro rodiny, které se ocitly v nouzi

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Jak nyní nakládat s odpady?

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

Nalezeno jízdní kolo

Oznámení - Omezení úředních hodin Obecního úřadu v Lužicích

Oznámení - Omezení úředních hodin společnosti LUTES s.r.o., Lužice

Provoz Městského úřadu Hodonín

Poděkování

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Informace k místnímu poplatku ze psů

LUTES s. r. o. - žádost

Mimořádné opatření - doba nákupu pro seniory

Místní knihovna do odvolání uzavřena

Pošta Lužice - Oznámení o změně provozní doby

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Dětská ordinace oznamuje

Informace obecního úřadu k nouzové situaci

Nalezeny dětské dioptrické brýle

Lekce folklorních tanců nejen z Podluží - akce zrušena

Oznámení praktické ordinace Mudr. Hany Výmolové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k vyhlášení nouzového stavu

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

Uzavřena sokolovna a hala

Uzavření Mateřské školy v Lužicích

Informace COVID-19

Reportáž z plesu školy

Uzavření Základní školy Lužice

LUTES s. r. o. - Stočné od 1. 5. 2020

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Rekonstrukce rozvodů elektrické energie na ul. Záhumenní

Kalendář žáků základní školy v krojích

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020