Lužice Oficiální stránky obce Vesnice roku 2009 Jihomoravského kraje

Kalendář událostí

         
Úřední deska

Sdělení - Odchylný postup pro usmrcování špačka obecného

Záměr směnit pozemek

Záměr prodeje pozemků

Veřejná vyhláška Zprávy o uplatňování Územního plánu Lužice

Dražební vyhláška o elektronické dražbě

Výzva k podání nabídky

záměr prodeje všech rozvodů kabelové televize a internetu včetně příslušenství v obci Lužice

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostíKontakt

Obec Lužice
Česká 592/1
Lužice, 696 18

Tel: 511 117 821
Fax: 518 357 225

IČO: 44 16 43 43
DIČ: CZ 44164343 - Obec Lužice není plátcem DPH

Bankovní spojení:
KB Hodonín
ČÚ: 27125671/0100

www.luziceuhodonina.cz
obec@luziceuhodonina.cz

ID DS: tqabcvi
Mapa - poloha obce Lužice