Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚÚ Hodonín - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

ZŠ a MŠ Lužice Návrh rozpočtu 2020+střednědobý výhled

Záměr pronájmu majetku obce

Návrh rozpočtu na rok 2020

Záměr prodat pozemek p. č. 581/1

Oznámení o ceně stočného

OZNÁMENÍ O CENĚ STOČNÉHO


Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Obecné závazná vyhláška obce Lužice č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy

Údaje s daty „neznámých vlastníků“, aktualizováno k 1.2.2019 z ČÚZK

neznámí vlastníci pozemků - aktualizace


Výzva k podání nabídky na prodej pozemků

Výzva k podání nabídky na prodej pozemků parc.č. 2893/1, 2993, 2944, 2995/1, vše v k.ú. Lužice u Hodonína


Státní pozemkový úřad - nabídka pronájmu pozemků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřad pro zastupování státu - dohledání vlastníků nemovitostí

,,seznam nemovitostí na území obce bez dostatečné identifikace" - AKTUALIZACE -


Aktuality

UZAVŘEN OÚ

Nalezeny klíče od auta

Oznámení o změně termínu vývozu popelnic

Mudr. Borovička oznamuje

Nalezeno kotě

VaK - změna ceny vodného a stočného

Sběrný dvůr uzavřen

Sbírka obnošeného šatstva - Místní charita Lužice

Výstava na Starém kvartýru - Vánoční svátky o století zpátky

Oznámení o ceně stočného

Informace o změně termínu vývozu popelnic

Bylo nalezeno jízdní kolo

Svazek klíčů

Firma Lutes s. r. o. přijme účetní

Oznámení firmy Noel s. r. o. - Uživatelů kabelové televize se přechod na DVB-T2 netýká

Kalendář žáků lužické školy v krojích

E.ON - Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

K zakoupení kalendář Regionu Podluží

Publicita projektu "Stavební úpravy školní dílny ZŠ Lužice"

Hasičský záchranný sbor - bezpečnostní desatero

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020