Informace o zveřejňování dokumentů hospodaření obce

Zveřejňování dokumentů hospodaření obce podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Dokumenty (např. schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled,
schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet ),
v elektronické podobě naleznete na
https://www.luziceuhodonina.cz/samosprava/rozpoctove-dokumenty/Do listinné podoby uvedených dokumentů
je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Lužicích, 
budova B, mzdová a provozní účtarna,
v úřední hodiny, tj. pondělí a středa
7-11:30 hod. a 12:30-17 hod.