Poplatky

Místní poplatek ze psů

 
Poplatek ze psů
 
Poplatek činí za kalendářní rok:
 
a) za psa                                                       150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa                150 Kč
 
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.  příslušného kalendářního roku a lze je zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě v Lužicích nebo bezhotovostně na účet č. 27125671/0100 KB Hodonín s použitím variabilního symbolu 1341 + číslo POPISNÉ, nikoli orientační (např. 1341123, kdy 123 je číslo popisné).