Ukončená investiční činnost

2021-2022 Obnova veřejného osvětlení v obci Lužice po tornádu


Název akce: Obnova veřejného osvětlení v obci Lužice po tornádu
Rok realizace: 2021-2022
Zhotovitelé: REPREL s. r. o.
Celkové náklady: 2 231 853 Kč, hrazeno z dotace MMR ČR ve výši 1 975 998 Kč
Popis: Předmětem akce je obnova veřejného osvětlení po tornádu v ulicích Velkomoravská, U Staré šachty, Důlní, Hranička, Ploštiny, Ke Koupališti a Naftařů