Ukončená investiční činnost

2020 Udržovací práce na MOK (ul. Velkomoravská)

Název akce: Lužice - udržovací práce na MOK (ul. Velkomoravská)
Rok realizace: 2020
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Celkové náklady: 2 971 492,19 Kč, z toho dotace MMR 2 063 104 Kč
Popis: Předmětem žádosti je obnova místní komunikace Velkomoravská (za kostelem) v délce 475 metrů.

Udržovací práce na MOK (ul. Velkomoravská)