Ukončená investiční činnost

2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod

Název akce: Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod
Rok realizace: 2021
Zhotovitel: VHS Břeclav s. r. o.
Celkové náklady: 4 658 915,27 Kč, plně hrazeny z rozpočtu obce
Popis: Předmětem projektu je akumulace dešťových vod ze zpevněné plochy před obecním úřadem a dále ze střech Sokolovny, obecního úřadu, garáže a skautské klubovny. Zachycená srážková voda bude sloužit pro zálivku obecní zeleně.
 

2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod 2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod 2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod