Ukončená investiční činnost

2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod

Název akce: Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod
Rok realizace: 2021
Zhotovitel: VHS Břeclav s. r. o.
Celkové náklady: hrazeno z dotace Národního plánu obnovy prostřednictvím SFŽP ve výši 4 039 343 Kč
Popis: Předmětem projektu je akumulace dešťových vod ze zpevněné plochy před obecním úřadem a dále ze střech Sokolovny, obecního úřadu, garáže a skautské klubovny. Zachycená srážková voda bude sloužit pro zálivku obecní zeleně.

2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod

 

2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod 2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod 2021 Lužice – objekt sokolovny – akumulace dešťových vod