Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
Česká 592/1, Lužice, 696 18

Obecní úřad Lužice upozorňuje občany, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Česká 592/1, Lužice, 696 18, se ukládají na OÚ Lužice, Česká 592/1, 1. patro, dveře č. 6 - podatelna. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu – PO a ST, v době od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod., také v uvedených časech na telefonu 511 117 821.

V této souvislosti upozorňujeme, že OÚ Lužice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. OÚ Lužice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na adrese Česká 592/1, Lužice, 696 18, jsou ukládány u pobočky České pošty, ul. Velkomoravská v Lužicích.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXu na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

pro zvětšení rozklikněte