Obec Lužice

Úvod

  

 


Úřední deska

Dražební vyhláška - elektronická dražba - Drastichová

Základní škola - návrh rozpočtu na r. 2017 a výhledy na r. 2018 a 2019

Pozvánka na členskou schůzi Regionu Podluží a návrh rozpočtu na r. 2017

Návrh rozpočtu Obce Lužice na r. 2017

Oznámení o ceně stočného pro rok 2017

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Upozornění na povinnost registrace pro výrobce vína

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – zveřejnění údajů

Aktuality

Regionální televize Jih - Do Lužic přijel Mikuláš ...

Facebook obce Lužice

Sbírka obnošeného šatstva Lužice

Rozloučení se starým rokem a ukončení plavecké sezony 2016

Oznámení o ceně stočného

Možnost zakoupení kalendáře Regionu Podluží, pexesa a stolní hry "Vítejte v Lužicích"

Výstava na Starém kvartýru

Vánoční koncert

Advent 2016

Prodej pozemku p. č. 414, včetně RD č. p. 33, vše k. ú. Lužice u Hodonína

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

ÚDAJE O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUŽICE

Informace o Opatření obecné povahy č. 1/2014 (stavební uzávěra)

Pravidla o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel

11.12.2016

Dnes má svátek Dana

Kontakt

Obec Lužice Česká 592/1
Lužice, 696 18
Tel: 518 357 225
Poslední aktualizace
9. 12. 2016Výběr z galerie

Park U Vrchnice