Záměr pronájmu v k.ú. Lužice, obec Lužice

na základě usnesení RO Lužice č. 16B/19 ze dne 02.05.2023

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 16B/19 ze dne 02.05.2023,

 

záměr pronájmu v k. ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice, a to:

 

pronájmu sociálního zařízení na pozemku p. č. 2160 a části pozemku p. č. 2104/4  o výměře 50 m2, za cenu 1000,- Kč/měsíc, na dobu určitou od 01.06.2023 – 31.10.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Klásek

starosta obce Lužice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno: 09.05.2023

bude sňato: 26.05.2023