Záměr pronajmout části pozemku

parc. č. 2161/4 v k. ú. Lužice u Hodonína

Obec Lužice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. č. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a usnesením rady obce č. 50B/13 ze dne 27. 05. 2024 záměr pronajmout v k.ú. Lužice u Hodonína, Obec Lužice: části pozemku parcelní číslo 2161/4, o výměře 50 m2 a 20 m2na dobu určitou do 31. 10. 2025 za cenu 20,- Kč/m2/měsíc užívání nájemcem části pronajatého pozemku.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pronajem-2161-4-2024.pdf 112.4 Kb