DNS Lužičánek


DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR LUŽIČÁNEK

- je skupina dětí a jejich vedoucích, kteří reprezentují folklór své obce Lužic u Hodonína a národopisného regionu Podluží. Vedle lidových písní a tanců se soubor zabývá oživováním zvyků a tradic svého kraje.
 
Z historie
Soubor byl založen 1. listopadu 2000. Myšlenka na založení však vznikla již na jaře 2000 na besedě u cimbálu konané u příležitosti oslav 750ti let od první písemné zmínky. Názven Lužičánek se však soubor ozdobil až po roce svého působení.
Děti nejdříve nacvičovaly lidové písně a tance pod vedením Jitky Šošovičkové, Zdeňky Bravencové a Ludmily Rozsypálkové. V průběhu roku 2003 se vedení souboru ujala již jen Jitka Šošovičková.
Od září 2005 se vedení souboru ujali Magdaléna Rutarová, Lenka Maradová a Miroslav Havlík.
Od října 2007 pracuje soubor při ZŠ Lužice, vedení se ujala Zdeňka Bravencová.
 
Zkoušky
Každé úterý od 11.45 hodin v budově ZŠ v Lužicích.
 
Kroje
Vystupujeme v podlužáckých krojích a lidovém oděvu, který děti v Lužicích nosily na počátku 20. století.
Kroje ušila paní Milada Maradová a patří jí za ně náš velký dík.
Od října 2007 se evidence krojů ujala Ludmila Pindová a Zdeňka Bravencová.

Akce
Lužičánek nejčastěji vystupuje na akcích pořádaných v Lužicích. Jsou to především nejrůznější besedy u cimbálu, velikonoční zábava, hody, vinobraní.
V minulosti soubor doprovázelo na vystoupeních CM Slovácko ml. z Mikulčic s prim. Petrem Maradou, CM Lália z Velkých Bílovic s primášem Martinem Čechem, CM Guráš z Velkých Bílovic s primášem Honzou Omastou nebo CM Husaři Stanislava Reichmanna s primášem Stanislavem Pavkou.
V prosince 2007 soubor poprvé vystupoval s dětskou CM z Lužic, se kterou chce i nadále spolupracovat.
 

 

 

Kontakt:
Dětský národopisný soubor LUŽIČÁNEK
Obecní úřad Lužice
Česká 1
696 18 Lužice